Zakonodaja

Kakšna je vrednost vaše nepremičnine

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Na portalu množičnega vrednotenja si lahko ogledate predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, kar pomeni da lahko preverite, koliko bi po novem stala vaša nepremičnina.

Gradbeni zakon, pripombe

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Gradbeno-prostorska zakonodaja, ki je v veljavo stopila 1.6.2018, je bila od 30. maja do 15. julija 2019 izpostavljena javni obravnavi, na kateri so lahko različni deležniki podali pripombe na domnevno problematične segmente zakonodaje.

Vrednost nepremičnin, vrednotenje 2020

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Z novima novelama zakonov se je cikel množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknil z julija letos na marec prihodnje leto. Kaj je dobro vedeti o novem vrednotenju, o rokih, o ugovorih na ocenjeno vrednost ter o množičnem vrednotenju na splošno?

Lastninska pravica, prenos

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Lastninska pravica je temeljna, osrednja stvarna pravica, ki imetniku dovoljuje, da ima stvar v posesti, jo uporablja in z njo razpolaga. Glede na to, na kakšen način želimo prenesti lastninsko pravico na naši nepremičnini poznamo več vrst pravnih poslov. V prispevku vas seznanjamo z značilnostmi tipičnih pogodb za prenos lastninske pravice na nepremičninah.

Davek na nepremičnine, kaj bo prinesel?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Davek na nepremičnine bi naj dobili leta 2020. Le ta bi naj odpravil nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. In kolikšno obdavčitev lahko pričakujemo?

Uporabno dovoljenje po novem gradbenem zakonu

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Ali ste vedeli, da novi gradbeni zakon tudi od lastnikov novozgrajenih enostanovanjskih objektov zahteva pridobitev uporabnega dovoljenja? Lahko s tem ukrepom pričakujemo manjše odstopanje zgrajenih enostanovanjskih objektov od načrtovanega stanja?

Legalizacija nepremičnine po novem gradbenem zakonu

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Novi gradbeni zakon, ki je pričel veljati s prvim julijem 2018 med drugim ponuja roko sprave tudi črnograditeljem, ki bodo po novem lažje prišli do gradbenega dovoljenja.

Hrup sosedov, kako daleč lahko gredo?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Glasno poslušanje glasbe, zabave pozno v noč, loputanje z vrati, glasbeni inštrumenti in hrup prenove so le nekatere stvari, s katerimi se neprestano soočajo stanovalci večstanovanjskih stavb in sosesk.

Gradbeni zakon, novosti

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Ste vedeli, da novi gradbeni zakon, ki v državnem zboru čaka sprejetje, med drugim združuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja?

Kupoprodajna pogodba, zakaj je pomembna?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Kupoprodajna ali prodajna pogodba je najpogostejša vrsta pravnega posla. Prodajalec se s pogodbo zavezuje, da bo nepremičnino, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta postal njen lastnik, kupec pa se v zameno za lastništvo zavezuje, da bo prodaja

Kaj je služnost?

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Služnostna pravica je stvarna pravica, ki jo ima nekdo na tuji stvari. Pri gradnji se pogosto srečamo s služnostno pravico, pri gradnji komunalnih vodov ali cestnih priključkov, kadar te gradimo po tujem zemljišču.

Služnostna pravica, dostop do parcele

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Ob nakupu parcele, ki nima neposrednega dostopa do javne ceste, si bomo dostop morali zagotoviti s služnostjo preko sosednje parcele.