Posest, kaj to pomeni?

Objavljeno: 08.03.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

V svetu nepremičnin pojem posest pogosto enačimo kar s terminom parcela ali zemljišče, v resnici pa to niso sinonimi. Posest pomeni dejansko oblast nad stvarjo. Pravica predstavlja pravno oblast do stvari, posest pa ni pravica.

Posestnik lahko stvar rabi, jo uživa in z njo razpolaga, pri čemer pa ni pomembno ali ima tudi pravico stvar rabiti, uživati ter z njo razpolagati.

Posesta predstavlja eno izmed temeljnih komponent lastninske pravice, ki sicer kljub temu, da predstavlja eno izmed temeljnih komponent lastninske pravice, da predstavlja le dejansko oblast nad stvarjo, vendarle kaže na določeno pripadnost stvari osebi, ki to dejansko oblast izvaja. Dejanska oblast nad stvarjo je tako zunanji videz pripadnosti določeni osebi.

Posest kaže na pripradnost stvari osebi, ki posest izvršuje, hkrati pa je kot gola dejanska oblast tudi varovana. Posestnik lahko zahteva varstvo posesti bodisi s samopomočjo, bodisi s sodno varstvo posesti. Hkrati ni nujno, da posestnik sploh ima pravico stvar imeti v posesti, kar velja za premičnine in nepremičnine.

Posest je lahko posredna ali pa neposredna posest. Kaj ta dva termina pomenita? Glede na stvarnopravni zakonik je neposredna posest opredeljena kot neposredna dejanska oblast nad stvarjo. Neposredni posestnik pa je torej tisti, ki izvršuje fizično oblast nad stvarjo. Hkrati tega ne smemo razumeti preveč dobesedno, izvrševanja oblasti, kot opisano. Čeprav posestnik nima fizičnega stika s stvarjo, je hkrati v položaju, da takšno posest lahko izvaja, je posestnik stvari. Kljub temu, če ni vsakodnevnega izvrševanja oblasti, kot na primer pri posesti vikenda na morju, se posest ne izgubi. Lastnik posesti ne izgubi statusa posestnika, če npr. nekaj let ne izvršuje dejanske fizične oblasti nad nepremičnino.

Posest pa ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad stvarjo preko koga drugega na primer, ki ima neposredno posest iz kakršnegakoli pravnega naslova. Če odda nekdo nepremičnino v najem, postane s tem posredni posestnik, najemnik pa neposredni posestnik. Poznamo razna pravna razmerja, ki opredeljujejo odnos posredne/neposredne oblasti, kot na primer najem, zakup, posodba, prevoz stvari, lastninske pravice, ipd. Vedno pa mora med osebami veljati pravno razmerje.

Vir: Gospodarska zbornica

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1

PROJEKT GRADNJA OSMIH VRSTNIH HIŠ V ŠENTVIDU

05.08.2020

Ljubljana - Šiška, Šentvid

13

Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

1