Nepremičnine, kako so te opredeljene?

Objavljeno: 22.02.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Difinicija nepremičnine se razlikuje, glede na to iz katerega zornega kota pogledaš, glede na stvarnopravni zakonik je definicija nepremičnin sledeča. Nepremičnina je prostorsko odmerjen del zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami. Vse druge stvari so premične.

Nepremičnina v smislu stavrnopravnega zakonika je zemljiška parcela, ki se opredeli v skladu z identifikatorjem kot ga določa izvorna evidenca v zemljiškem katastru. Zakon, ki ureja evidentiranje nepremičnin tvori pravno podlago za zemljiški kataster in kataster stavb, je pri nas Zakon o evidentiranju nepremičnin. Tako sta zemljiški kataster in kataster stavb temeljni evidenci podatkov o zemljiščih in stavbah ter njenih posameznih delih. Vse glavne javno dostopne informacije o nepremičninah so torej navedene v katastru stavb, do katerega lahko dostopate tudi preko spleta.

Nepremičnine so seveda tudi posamezni deli stavb, ki so lahko samostojen predmet stvarnih pravic. Prav tako je nepremičnina v našem pravu opredeljena stavbna pravica. Gre za pravni konstrukt, ki je potreben zaradi utemeljitve te pravice. Tako je nepremičnina stavbna pravica, medtem ko je objekt sestavina stavbne pravice in ne nepremičnine (zemljišča), čeprav je na njej zgrajen. Se pravi, če povemo z drugimi besedami, objekt, ki stoji na zemljišču ni sestavina nepremičnine, oziroma zemljišča, pač pa stavbne pravice.

Tudi v katasterskem pravu je osnovna enota zemljiškega katastra zemljiška parcela. Parcela je opredeljena kot strjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katasterske občine in je v zemljiškem katastru označeno kot parcela s svojo parcelno številko. Za identifikacijo zemljiške parcele torej zadošča, da se le-ta označi s parcelno številko in oznako katasterske občine. Ker je tudi Zakon o zemljiški knjigi sledil pri opredelitvi identifikatorjev nepremičnin temeljnemu predpisu Zakona o evidentiranju nepremičnin, je tudi v 5. tč. prvega odstavka 3. člena Zakona o zemljiški knjigi določeno, da je identifikacijski znak zemljiške parcele oznaka katasterske občine, v kateri se parcela nahaja, in parcelna številka kot je vpisana v zemljiškem katastru.

V zemljiškem katastru se vodi med drugim tudi podatek o dejanski rabi, kot na primer ali je zemljišče kmetijsko, gozdno, vodno, neplodnoa, pozidano, nepremičnine, kar je zelo pomembno za pravni promet z določeno nepremičnino. Tako bo npr. pri prometu kmetijskega zemljišča treba upoštevati Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki predpisuje določene omejitve v cilju zaščite kmetijskih zemljišč.

Podoben sistem velja tudi za evidentiranje stavb in njenih posameznih delov, kar se evidentira v katastru stavb. Tudi identifikacijski znak stavbe oz. njenega posameznega dela je identifikacijska številka kot je vpisana v katastru stavb.

Torej, če iščete podatke o določenem zemljišču, lahko te najdete v zemljiškem katastru, če pa iščete podatke o stavbi, te najdete v katastru stavb, oba sta dostopna preko spleta na strani ministerstva za okolje in prostor, geodetske uprave RS (www.e-prostor.gov.si).

Vir: Gospodarska zbornica

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dva dvojčka in dvostanovanjska hiša v Šentjakobu

11.12.2020

Ljubljana - Bežigrad, Šentjakob

24

Dvostanovanjska hiša Vižmarje

17.03.2016

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

32

Studenci Sunset Elite Maribor

28.12.2016

Maribor, Studenci

15