Nepremičnine in zaznamba, predzaznamba in plomba

Objavljeno: 15.02.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Podatki o nepremičnini, predvsem kar se tiče lastništva, so vpisani v zemljiško knjigo, do katere imamo dostop vsi. Poznamo različne vrste vpisa v zemljiško knjigo, kot na primer predzaznambo, zaznambo ali plombo.

Poznamo tudi različne obligacijske knjižne pravice, kot na primer pravico prepovedi odtujitve, oziroma obremenitve, zakupno in najemno pravico, predkupno, oziroma odkupno pravico, posebne pravice uporabe javnega dobra in druge pravice, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo.

Predzaznamba je vrsta glavnega vpisa, na podlagi katerega se knjižne pravice pridobijo, spremenijo, obremenijo, oziroma prenehajo, vendar s pogojem, da se predzaznamba opraviči.

Zaznamba je glavni vpis, s katerim se opravi vpis, oziroma izbris dejstev, za katera zakon določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo.

Poočitve služijo bodisi vpisu sprememb podatkov glede nepremičnine, oziroma imetnika pravice na nepremičnini, kadar zemljiška knjiga ni temeljna evidenca za takšen podatek, bodisi se z njim označijo povezave med posameznimi vpisi v zemljiški knjigi.

Čeprav je plomba pomožen vpis, je zelo pomembna, saj se z vpisom plombe v zemljiško knjigo javno objavi začetek zamljiškoknjižnega postopka, s čemer že zaživijo publicitetni učinki vpisa.

Kar se tiče zaznamb poznamo različne zaznambe, kot na primer zaznambo vrstnega reda, zaznambo odpoklica terjatve, zaznambo hipotekarne tožbe, zaznambo spora (zaznamba izbrisne tožbe, zaznamba vložitve, tožbe za izpodbijanje vpisa), zaznamba izvršbe in stečaja, prav tako poznamo zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve, zaznambo izrednega pravnega sredstva, zaznambo javnega dobra in zaznambo zavarovanega območja in zaznambo razglasitve postopka ter zaznambo nadhipoteke, prav tako poznamo zaznambo skupne hipoteke, zaznambo zavrnitve vpisa, zaznambo o pomoti, zaznambo nepremičnega spomenika ter zaznambo zaščitene kmetije. Pri določenih zaznambah je ta ovira za nadaljne vpise v zemljiško knjigo. Za vpis zaznambe pri različnih zaznambah potrebujemo različne podlage, pri nekaterih je dovolj predlog notarskega zapisa, pri drugih je potreben predlog in ali sklep sodišča, oziroma drugega pristojnega organa.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Studenci Sunset Elite Maribor

28.12.2016

Maribor, Studenci

15

Eksluzivna stanovanja na Vižmarjih

29.12.2020

Ljubljana - Šiška, Vižmarje

Dva dvojčka in dvostanovanjska hiša v Šentjakobu

11.12.2020

Ljubljana - Bežigrad, Šentjakob

24