Napredno iskanje
 • lokacija

Načrti za hiše

  REZULTATI, HIŠE

  REZULTATI, AKTUALNE PARCELE

   ŽELITE BITI OBVEŠČENI O NOVI PONUDBI NEPREMIČNIN?

   PRIJAVITE SE

   Načrti za hiše

   Gradbeno dovoljenje

   Pridobivanje gradbenega dovoljenja se začne pri parceli. Že preden opravite nakup parcele morate vedeti kaj na parceli lahko gradite, ali na parceli sploh lahko gradite in kakšne so druge omejitve pri gradnji na dotični lokaciji. Večino podatkov o stanju zemljišča je možno pridobiti kar preko spleta z vpogledom v prostorski informacijski sistem oziroma s pregledom prostorskih aktov občine. Osnovne podatke lahko pridobite tudi neposredno pri pristojnih organih – občini, upravni enoti ali pri mnenjedajalcih.

   Dokumentacija za gradnjo hiše

   Idejna zasnova

   Brez te enostavno ne gre. Nemogoče se je namreč izogniti izdelavi ustrezne projektne dokumentacije, ki jo potrebujemo za različne faze gradnje. Z dokumentacijo ne rešujemo le izgleda hiše, notranje razporeditve in vpetosti v prostor, ampak prikazujemo rešitve tehničnih strok, kot so arhitekturna, gradbena, strojna, elektrotehnična in podobno z namenom, da bo hiša delovala tako kot smo si predstavljali. Pred pričetkom načrtovanja hiše je potrebno intenzivno sodelovanje med arhitektom in investitorjem z namenom pridobivanja naročnikovih želja, ki jih bo arhitekt realiziral v okviru omejitev, ki mu jih nalaga zakonodaja. Idejna zasnova je med drugim potrebna za pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev (voda, elektrika, kanalizacija ...) in morebitnih drugih soglasodajalcev na območju, kjer želimo graditi.nPri individualnih hišah velja pravilo, da se idejni zasnovi posveti nekoliko več časa, saj je v kasnejših fazah težje prilagajati objekt naročnikovim željam.

   Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

   To je sistematično urejen sestav načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse okoliščine, pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja. Projekt skupaj s potrebnimi elaborati in soglasji soglasodajalcev se ustrezno zapečati in skupaj z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja predloži na ustrezni upravni enoti, ki bo ob ustrezni dokumentaciji v predpisanem roku izdala gradbeno dovoljenje.

   Projekt za izvedbo

   Projekt za izvedbo je nujen za izvajalce na gradbišču. Tu so bistvenega pomena načrt gradbenih konstrukcij oziroma statika in načrt elektro in strojnih inštalacij ter sama arhitektura. Pomemben sestavni del načrta je popis gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Posamezni načrti projekta za izvedbo morajo prikazovati vse tisto, kar je potrebno, da se objekt zgradi in prične obratovati.

   Projekt izvedenih del

   Po končani izgradnji in ob začetku uporabe imamo dokumentacijo, ki odraža dejansko stanje objekta. Je dokumentacija za izvedbo objekta, dopolnjena s spremembami, do katerih je prišlo med dejansko izvedbo objekta. Opisuje dejansko stanje, po katerem je bil objekt zgrajen. To dokumentacijo uporabljamo v življenjski dobi objekta za potrebe uporabe, vzdrževanja, rekonstrukcij in po potrebi tudi za rušitev objekta ali njegovega dela.