Zemljiška knjiga in kataster

Vpis stavbe v kataster stavb

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Z vpisom stavbe v kataster stavb omogočimo pridobitev hišne številke, uredimo etažno lastnino v večstanovanjskih stavbah, vpišemo nepremičnino v zemljiško knjigo in s tem z njo omogočimo sklepanje pravnih poslov.

Vpis v zemljiško knjigo, da bo vaša nepremičnina res samo vaša

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Z nakupom določene nepremičnine in vpisom v zemljiško knjigo pridobimo lastninsko pravico nad nepremičnino, ki smo jo kupili. V zemljiško knjigo se vpisuje veliko stvarnih in obligacijskih pravic, mnoge izmed njih pa se nanašajo na pravice drugih na naši nepremičnini in celo na dejavnosti, ki jih na svojem zemljišču ne smemo izvajati.

Kaj storiti, ko nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi?

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Na trgu je še vedno veliko predvsem starejših nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, njihovi prodajalci, ki so v večini primerov zasebni ponudniki, pa garantirajo, da boste zagotovo postali lastnik nepremičnine s podpisom kupoprodajne pogodbe. Ustni dogovori in pogodbe vam še ne zagotavljajo lastninske pravice. Za pridobitev lastninske pravice mora posameznik vložiti tudi ustrezni predlog za vpis svoje pravice v zemljiško knjigo.

Vpogled v zemljiško knjigo, prihodnost tehnologije

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Švedska je pred kratkim preiskusno prenesla celotno zemljiško knjigo v sistem, ki omogoča transparenten zapis informacij o določeni nepremičnini brez možnosti spreminjanja za nazaj. To so podatkovni bloki oz “blockchain”.

Zemljiška knjiga, kako narediti vpis?

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Dejanski lastnik nepremičnine postanete šele z vpisom v zemljiško knjigo, zaradi tega je pomembno, da čimprej uredite status nepremičnine v zemljiški knjigi in se tako izognete nepotrebnim zapletom.

Legalizacija hiše, kako jo naredimo?

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Po neuradnih ocenah bi naj bilo v Sloveniji od 400 000 di 450 000 neskladnih gradenj, medtem, ko naj bi bilo brez gradbenega dovoljenja okoli 9000 objektov. Vas zanima, v katerem primeru je vaš objekt nedovoljena gradnja in kako jo legalizirati?

Vpis stavbe v kataster

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Uradna evidenca o stavbah ali delih stavb je kataster. Stavbe se v zemljiški kataster vpišejo na podlagi posebnega elaborata, ki ga ponavadi izdela geodet ali pa projektant. Postopek evidentiranja ni zahteven, potek pa na sledeč način.

Hišna številka, kako jo pridobim?

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Vsak objek, kjer želimo prebivati ali kjer je sedež opravljanja dejavnosti mora imeti hišno številko. Hišna številka služi tudi lažji orientaciji v prostoru. Kako pa lahko objektu pridobimo hišno številko?