Preveritev parcele

Kakšna stanovanja graditi?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

pogledamo iz različnih zornih kotov. Eden izmed zelo pomembnih vidikov pri izbiri tipologije je trajnost. Kar 39% izpustov oglikovega dioksida prispeva gradbeni sektor, 11% vseh svetovnih emisij ogljika pa prispevajo stavbe z vgrajenim ogljikom. Prispevek različnih tipologij stavb pri onesnaževanju okolja je različen, katera pa je najbolj trajnostna tipologija?

Stanovanje za trg

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Kaj je idealno stanovanje za trg je po eni strani subjektivno vprašanje, saj imajo različne stranke različne prioritete, prav tako tudi investitorji, ki gradijo za trg. Lahko pa najdemo skupne značilnosti stanovanj, ki se dobro prodajajo, te so predstavljene v nadaljevanju.

Nepremičnine in sosedski odnosi

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Posebna zakonodaja pozna določila, ki so namenjena mirnemu medsoseskemu sobivanju. Eden najbolj tipičnih sosedskopravnih institutov so imisije, te so namenjena preprečevanju tako negativnih vplivov, kot npr odtujitev razgleda ali svetlobe, kot tudi nelagodnih občutij, kot npr. moteče igranje klavirja, moteč pasji lajež.

Pazi, ni nujno vsaka parcela primerna za gradnjo!

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Pred nakupom parcele bodimo pozorni na morebitne omejitve, ki so na parceli prisotne in nam lahko bistveno podražijo gradnjo objekta ali pa gradnjo celo onemogočijo.

Kakšen mora biti odmik od parcelne meje?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Ko kupujemo parcelo za izgradnjo hiše, moramo že v naprej razmisliti, kako bomo na njo pozicionirali objekt, da bo zanj dovolj prostora, da bodo odmik

Zazidljiva parcela, ravna ali na hribu?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Ko se odločamo za nakup parcele velja predispozicija, da moramo graditi na ravni parceli. Grdnja na ravni parceli je res lažja, vendar gradnja na parceli v terenu omogoča bolj zanimive poglede iz objekta, oziroma oblikuje bolj zanimive prostore.

Pozicija hiše na parceli

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Ko določamo pozicijo hiše na parceli, je pri tem potreben poglobljen razmislek in analiza, saj pozicija objekta na parceli odločilno vpliva na funkcionalnost in kvaliteto bivanja.

Lokacijska informacija, zakaj jo potrebujemo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Pred samim pričetkom načrtovanja gradnje ali že pred nakupom parcele, moramo vedeti, kaj sploh lahko postavimo na določeni parceli. To in še več lahko izvemo iz lokacijske informacije.

Zazidljiva parcela, kako velika mora biti?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Ker se graditelji pogosto sprašujejo, kako velika mora biti parcela za gradno individualne hiše v Ljubljani, smo se odločili, da opredelimo opcije v krajšem članku. Opredeljeno je tudi, kdaj je velikost parcele lahko odstopa od minimalne in kateri po

Zazidljiva parcela, kdaj lahko gradimo individualno hišo ali dvojček?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Na vprašanje, ali lahko na vsaki parceli gradimo individualno hišo, dvojček, vrstno hišo ali blok, se pravi, da lahko izberemo željeno tipologijo, ni enoznačnega odgovora. Vse je odvisno od pripadajočega prostorskega načrta

Zemljiška knjiga, kako do nje v nekaj minutah?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Malokomu je znano, da je možno izpisek iz zemljiške knjige dobiti brezplačno preko spleta v le nekaj minutah.

Pozidanost parcele, koliko je maksimum?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Tako različni kraji in mesta, kot tudi različna območja v mestu, imajo lahko drugačna določila, kar se tiče izkoriščenosti parcele. Ta določila so navedena v prostorskem načrtu, oziroma lokacijski informaciji.

Postavitev hiše, kako jo postaviti na parcelo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Že pri nakupu zemljišča je smiselno razmisliti, kakšna bo pozicija objekta in če je zemljišče za objekt dovolj veliko. Določena določila prostorskega načrta narekujejo postavitev hiše, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi prostorski kontekst.

Novogradnja, kako visoka je lahko hiša?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Višino objektov, tako enodružinske hiše, dvojčka, vrstne hiše, kot tudi vila bloka, določa ustrezen prostorski načrt, ki se razlikuje od občine do občine. Vseeno pa lahko ugotovimo, da ima ista tipologija ponavadi primerljive višine tudi v različnih

Poplavno območje, kdaj lahko gradimo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Agencija RS za okolje, ARSO, je ovrednotila vse parcele v Sloveniji glede na to v katerem poplavnem območju ležijo. Z območjem poplavne ogroženosti pa je določeno tudi, kateri posegi so na parceli dovoljeni.

Katere podatke o parceli lahko dobim na spletu?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Obstajajo različni spletni informacijski sistemi, ki nam povejo določene podatke o prostoru, v katerem živimo. Če kupujete parcelo ali o njen samo zbirate podatke, lahko veliko teh najdete kar na spletu.

Kdaj lahko na parceli gradim enodružinsko hišo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Pogosto velja mišljenje, da lahko na vsaki zazidljivi parceli zgradimo hišo. V resnici pa to ni vedno mogoče, saj obstajajo določene omejitve. Prava mora biti predvsem namembnost zemljišča, ustrezna pa mora biti tudi velikost.

Parcela, kako jo iskati in pridobiti podatke

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Osnovna enota zemljiškega katastra je parcela. Vsaka parcela spada pod določeno katastrsko občino in je označena s parcelno številko, na podlagi tega jo lahko tudi najdemo, tako preko zemljiškega katastra, kot tudi preko preko drugih informacijskih s

Kdaj je parcela, kljub temu da je zazidalna, lahko problematična?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Pogosto bodoči stanovalci kupijo parcelo takoj, ko je ta označena za zazidalno in ko jim je lokacija všeč. Tudi, če je parcela zazidalna, ni nujno da boste lahko dobili tudi gradbeno dovoljenje, saj se lahko pojavijo različne težave. Pred nakupom par