Odpove razpolaganju s premoženjem in pogodba o dosmrtnem preživljanju

Objavljeno: 26.04.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pride do dogovora med preživljalcem in preživljancem, ko se prvi zaveže drugemu, da ga bo preživljal, drugi pa mu s pogodbo zapušča vse premoženje ali del premoženja, ki obsega tako nepremičnine kot tudi premičnine, načeloma pa je njihova izročitev odolžena do izročiteljeve smrti.

Specifika te pogodbe je, da mora biti sklenjena v notarskem zapisniku. Status preživljalca se lahko zavaruje, da se preživljanec odpove razpolaganju s premoženjem, odpoved pa je možno vpisati tudi v zemljiško knjigo, kadar gre za nepremičnine. Tako preživljanec ne more za čas svojega življenja nepremičnin odsvojiti tretjim osebam.

Določba o odpovedi razpolaganju je bistveno širiša od določbe stvarnopravnega zakonika, saj se prepoved nanaša na skupek pravic. Kadar gre za odpoved, ki vključuje nepremičnine, je potrebno ugotoviti, da gre za specialno ureditev glede ne stvarnopravni zakonik, absolutne učinke pa je potrebno zagotoviti z vknjižbo v zemljiško knjigo, vknjiži se prepoved razpolaganja. Glede na obligacijski zakonik je potrebno najprej ugotoviti, da se lahko odpoved razpolaganju, kadar je dogovorjenja glede na pogodbo o dosmrtnem preživljanju, vknjiži v zemljiško knjigo tudi v korist nekoga, ki ne sodi v krog oseb, ki so navedene v stvarnopravnem zakoniku.

Vknjižba lastninske pravice na nepremičninah je možna ob predložitvi smrtovnice, ki izkazuje, da se je izpolnil odložni pogoj, to je smrt preživljanca.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

26

Hiša in parcela Dolgo Brdo

03.05.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

5

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

11