Služnostna pravica, dostop do parcele

Objavljeno: 07.04.2016

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Ob nakupu parcele, ki nima neposrednega dostopa do javne ceste, si bomo dostop morali zagotoviti s služnostjo preko sosednje parcele.

Najbolj ugodno je, če lahko do parcele, na kateri želimo postaviti svojo hišo dostopamo neposredno iz javne ceste, vendar pa to ni vedno mogoče in bomo primorani koristiti pot, ki vodi čez sosednje zemljišče. V tem primeru je potrebno od lastnika sosednje parcele pridobiti služnost za pot, hojo in vožnjo čez njegovo zemljišče. O služnosti se je dobro dogovoriti že pred nakupom parcele, saj se tako lahko izognemo nezaželenim sporom.


Kako pridobimo služnost?

Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice se, overi pri notarju in vpiše v zemljiško knjigo. Tako se se zagotovi trajen dostop za vse bodoče lastnike zemljišča. Služnost lahko glede na okoliščine pridobimo na več načinov. Najlažji način je pridobitev služnosti na podlagi pogodbe, s katero se lastnika gospodujočega in služečega zemljišča dogovorita o ustanovitvi služnosti. Na podlagi sodnih ali upravnih določb lahko pridobimo služnost v primeru ko svoje nepremičnine brez služnosti ne moremo uporabljati. Služnost lahko pridobimo tudi s priposestvovanjem v primeru, da pot na sosednji parceli uporabljamo že 20 let, lastnik sosednje parcele pa temu ni nasprotoval.


Kdaj služnost preneha?

O prenehanju služnosti se lastnika lahko dogovorita in služnost prekineta z izbrisom iz zemljiške knjige. Služnost lahko tudi zastara, če je ne izvršujemo več kot 20 let. Lastnik sosednje parcele lahko tudi zahteva prekinitev služnosti, če le ta postane nepotrebna za koriščenje naše nepremičnine.


Služnostna pot se lahko ustanovi brezplačno, če njena ustanovitev ne povzroča dodatnih stroškov. Če nastanejo kakšni dodatni stroški jih ponavadi poravna lastnik parcele, ki zaprosi za služnost.

Najhitrejši, najcenejši in najlažji način za ureditev služnosti je da se pogovorimo z lastnikom sosednje parcele in z njim sklenemo ustrezno pogodbo, ter nato na podlagi te pogodbe vpišemo služnost dostopne poti v zemljiško knjigo.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

12

Hiša in parcela Dolgo Brdo

03.05.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

5

Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

8