Priposestvovanje

Objavljeno: 10.05.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Priposestvovanje poznamo tako na področju premičnin, kot tudi nepremičnin, gre za način pridobitve lastninske pravice. Lastninska pravica se s priposestvovanjem lahko pridobi po določeni priposestvovalni dobi. Razlika med priposestvovanjem premičnin in nepremičnin je v tem, da je doba načeloma daljša za nepremičnine, prav tako je število nepremičnin omejeno.

Doba, ki mora preteči, da posameznik pridobi lastninsko pravico s priposestvovanjem za nepremičnine je 10 let, glede na stvarnopravni zakonik. Posameznik, ki pridobi lastninsko pravico s priposestvovanjem je dobroverni lastniški posestnik, to je ta, ki ima stvar v posesti kot da je njegova ter ne ve in tudi ne more vedeti, da te pravice nima. Prav tako stvarnopravni zakonik določa, da pravica, pridobljena s priposestvovanjem, ne sme biti na škodo tistemu, ki je v dobri veri ter zaupanju v javne knjige pridobil pravico, še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica vpisana v javno knjigo.

Pri posestvovanju je pomembno, kdaj začne teči priposestvovalna doba, in sicer, ta se začne, ko posestnik dobi stvar v dobroverno lastniško posest, konča pa se z iztekom zadnjega dne dobe. Posameznik mora posestvovanje izvajati ves čas trajanja omenjene dobe. Priposestovanje se na nek način deduje, saj se pri posestvovalni dobi šteje tudi obdobje, kot so nepremičnino posestvovali predniki kot dobroverni lastniški posestniki. Tudi solastniki lahko priposestvujejo, potem se presoja dobra vera vsakega posameznega lastnika.

Vir: stvarnopravni zakonik

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

26

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

11

Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper