Vrnitveni zahtevek, nepremičnine in lastninska pravica

Objavljeno: 17.05.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Stvarnopravni zakonik ureja tudi varstvo lastninske pravice pri nepremičninah. Lastnik nepremičnine lahko od vsakogar zahteva vrnitev individualno določene stvari, če dokaže, da ima na nepremičnini lastninsko pravico in da je v oblasti toženca.

Kot določa stvarnopravni zakonik, mora dobroverni lastniški posestnik nepremičnine vrniti stvar lastniku, pri tem pa dobroverni lastniški posestnik ni dolžan plačati uporabo nepremičnine in ne odgovarja za poslabšanje stanja nepremičnine. Dobroverni lastniški posestnik ima celo pravico do povračila stroškov, potrebnih za vzdrževanje stvari, prav tako lahko zahteva povrnitev stroškov v meri, za kolikor se je povečala vrednost nepremičnine. Naprej ima dobroverni lastniški posestnik nepremičnine tudi pravico do povračila stroškov, ki jih je imel zaradi svojega zadovoljstva ali zaradi olepšanja stvari, za koliko se je povečala vrednost neprmemičnini.

Dobroverni lastniški posestnik postane nedobroverni, če mu je vročena tožba. Pri tem terjatev povračila potrebnih in koristnih stroškov zastara v treh letih od dneva vrnitve stvari. Nedobroverni posestnik lahko zahteva porvačilo potrebnih stroškov, ki jih je imel tudi lastnik, če bi bila stvar pri njem. Pravico do povračila koristnih stroškov ima samo, če so koristni tudi za lastnika nepremičnine.

Če je bil posredni posestnik nedobroveren, neposrednemu posestniku pa ta okoliščina ni bila znana ali ni mogla biti znana, odgovarja neposredni posestnik kot dobroverni lastniški posestnik. V tem primeru lahko lastnik nepremičnine v enem letu od vrnitve stvari uveljavlja zahtevke proti nedobrovernemu posrednemu posestniku.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

14

Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

14