Kupoprodajna pogodba, zakaj je pomembna?

Objavljeno: 05.01.2017

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Kupoprodajna ali prodajna pogodba je najpogostejša vrsta pravnega posla. Prodajalec se s pogodbo zavezuje, da bo nepremičnino, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta postal njen lastnik, kupec pa se v zameno za lastništvo zavezuje, da bo prodaja

Pri prodaji ali nakupu nepremičnine je sklenitev prodajne oziroma kupoprodajne pogodbe najpomembnejši del. Večina sporov in odškodninskih zahtevkov se nanaša na prodaje nepremičnin, kjer kupoprodajna pogodba ni bila ustrezno zastavljena, saj pri sklenitvi ni sodeloval nepremičninski posrednik z ustrezno nepremičninsko licenco.


Prodajalec se s takšno pogodbo zavezuje, da bo nepremičnino, ki jo prodaja, izročil kupcu tako, da bo ta postal njen lastnik, kupec pa se v zameno za lastništvo zavezuje, da bo prodajalcu plačal dogovorjeno ceno nepremičnine. Za sklenitev pogodbe o prenosu lastništva na nepremičnini je po zakonu predpisana pisna oblika ter obvezna overitev podpisa prodajalca in kupca.


V kupoprodajno pogodbo stranki vpišeta vse pomembne okoliščine posla: predmet pogodbe, dogovorjeno ceno nepremičnine, način plačila, ara in višina le te, primopredaja, sankcije v primeru kršitve pogodbenih določil i.t.d. V pogodbi se definirajo tudi morebitne obremenitve nepremičnine in kaj se bo z njimi zgodilo po prenosu lastništva. Podpisano kupoprodajno pogodbo, predmet katere so kmetijsko zemljišče, kmetija ali gozd, mora kupec predložiti upravni enoti in zaprositi za izdajo odločbe o odobritvi pravnega posla.


Predmet pogodbe – kaj prodajamo oziroma kupujemo, je potrebno pri nepremičninah kar se da natančno opredeliti. Podatek, ki ga mora v ta namen vsebovati pogodba je ID-znak nepremičnine, ki je pri stavbah sestavljen iz številke katastrske občine in številke parcele. V primeru stanovanja je ID-znak nepremičnine sestavljen iz številke katastrske občine, številke stavbe in številke posameznega dela stavbe. ID-znak nepremičnine je naveden tudi na izpisku iz zemljiške knjige, za posamezno nepremičnino.


Dobro je, da je kupoprodajna pogodba pripravljena s strani pravnika, oziroma nepremičninskega posrednika z ustrezno nepremičninsko licenco. Za morebitne pravne posledice pogodbe v tem primeru nosi v celoti vso odgovornost nepremičninska agnecija oziroma pravnik.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dvojček v Šentjakobu

11.12.2020

Ljubljana - Bežigrad, Šentjakob

35

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

2

Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

3