Gradbeni zakon, pripombe

Objavljeno: 08.08.2019

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Gradbeno-prostorska zakonodaja, ki je v veljavo stopila 1.6.2018, je bila od 30. maja do 15. julija 2019 izpostavljena javni obravnavi, na kateri so lahko različni deležniki podali pripombe na domnevno problematične segmente zakonodaje.

Nova gradbeno-prostorska zakonodaja prinaša veliko sprememb, novosti in poenostavitev postopkov. Največ pozornosti in pripomb je bil deležen Gradbeni zakon, ki močno vpliva na vse udeležence v gradnji. Glavni namen novega gradbenega zakona je zaščitita javnega interesa, ko gre za gradnjo objektov. Dobili smo novosti na področju pridobivanja gradbenega dovoljenja, nadzora, pravne varnosti in legalizacije črnih gradenj.

Gradbeno-prostorska  zakonodaja, ki je v veljavo stopila 1.6.2018, je bila od 30. maja do 15.julija 2019 izpostavljena javni obravnavi, na kateri so lahko različni deležniki podali pripombe na domnevno problematične segmente zakonodaje.  V času javne obravnave je tako Ministrstvo za okolje in prostor prejelo pripombe več kot 100 različnih deležnikov. Pripombe so imela posamezna podjetja, zbornice, občine, upravne enote in tudi posamezniki, ki jim nova zakonodaja ne gre na roko.


Na kaj se nanašajo pripombe?

Ker je pripomb različnih deležnikov veliko, se le te dotikajo mnogih segmentov zakonodaje. Mnogo je  pripomb na določbe o legalizaciji, ki so jih podali posamezni občani in so prilagojene rešitvi njihovega problema z nelegalno gradnjo. Najpogostejše so pripombe, ki se nanašajo na vprašanje vodje projekta, pridobivanje uporabnih dovoljenj, legalizacije, na novo določeno dolžnost prijave začetka gradnje tudi za večja vzdrževalna dela.


Največ negodovanja požela nova opredelitev vodje del

Največ pritožb stroke se je nanašalo na segment zakona, ki opredeljuje vodjo del, ki je lahko v večini primerov le pooblaščeni arhitekt, ne pa tudi pooblaščeni gradbeni inženir. Zakon namreč določa, da mora projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki prevladuje glede na namen gradnje. Ministrstvo je po javni obravnavi na svoji spletni strani med drugim pojasnilo, da je pri stavbah prevladujoča stroka arhitektura, ki definira gradnjo, prostor in namen objekta. Dodajajo, da zakon izključuje možnosti, da je lahko pri gradnji stavb prevladujoča tudi katera druga stroka, zato je potrebno o prevladujoči stroki odločati po posameznem primeru.

Na ministrstvu ocenjujejo, da so nekatere pripombe utemeljene, o nekaterih pa bo potrebno še premisliti. Zaradi obsega pripomb po besedah ministrstva še ni mogoče povedati kako bodo pripombe vplivale na zakonodajo.
 
 
Vir: MOP

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Gradbena parcela Reteče z gradbenim dovoljenjem

04.01.2023

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1

Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

2

Enodružinska hiša Studenci

09.09.2022

Maribor, Studenci