Kaj pomeni prirast?

Objavljeno: 03.05.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Običajno nekdo postane lastnik nepremičnine, ko za to pridobi lastninsko pravico, ki se vpiše v zemljiško knjigo. Posameznik ponavadi lastninsko pravico pridobi na temelju zakona. Posameznik pa lahko lastninsko pravico za nepremičnino pridobi tudi s priposestvovanjem in prirastjo, kot to določa stvarnopravni zakonik.

Kaj torej pomeni termin prirast?

Kadar nekdo postavi na nepremičnini premičnino, se lastninska pravica iz nepremičnine razširi na premičnino, ki tako postane sestavina nepremičnine. Torej velja, da je vse, kar je trajno spojeno ali je trajno na nepremičnini, nad ali pod njo, sestavina nepremičnine. Na primer, če nekdo, to je graditelj, na nepremičnini lastnika postavi ali prizida zgradbo, seveda z njegovim soglasjem, tako ne pridobi lastninske pravice, lahko pa od lastnika zahteva tisto, za kar je obogatil nepremičnino. Se pravi, prirast tako pripada lastniku nepremičnine, graditelj pa lahko zahteva verzijski zahtevek.

Možno je, da se lastnik nepremičnine in graditelj dogovorita, da na nepremičnini nastane solastnina. Na podlagi takega dogovora lahko graditelj od lastnika zahteva vpis solastnine v zemljiško knjigo. Pogosto se zgodi, da lastnik, zaradi obogatenja nepremičnine s strani graditelja, temu prizna solastnino, ki pa se mora vpisati v zemljiško knjigo. Obstaja situacija, ko lastnik graditelju zavrne vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Kot omenjeno graditelju v primeru priznavanja solastnine pripada le verzijski zahtevek, ki je obligacijski zahtevek, ta pa je podvržen petletnemu zastaralnemu roku. Stvarnopravni zakonik v tej situaciji določa, da začne zastaralni rok graditelja teči šele od dneva, ko ja ta izgubil posest nepremičnine.

Stvarnopravni zakonik ureja tudi gradnjo čez mejo nepremičnine in določa, da če kdo zgradi zgradbo, ki sega čez mejo, lahko lastnik nepremičnine ali graditelj predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku odloči o ureditvi medsebojnih razmerij. V takem primeru pa lahko sodišče graditelju naloži, da poruši zgradbo in na nepremičnini vzpostavi prvotno stanje. V primeru, da je lastnik v postopku povrnitve nepremičnine v prvotno stanje oškodovan, mu sodišče določi odškodnino.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1

Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

14