Nakup ali prodaja parcele

Nepremičnine in prodajna pogodba

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Prodajna pogodba je dokument, s katerim se prodajalec zaveže, da bo stvar, ki jo prodaja izročil kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

Investiranje v nepremičnine

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Kako uspešno investirati v tržno zanimive nepremičnine? Pri investiranju v gradnjo nepremičnin za prodajo je treba biti zelo previden ter dobro načrtovati, da bo naložba resnično dobičkonosna. Vsak vlagatelj v nepremičnine za prodajo vstopa z namenom čim hitrejšega povračila finančnih sredstev. Poleg vračanja vloženih sredstev investitor zagotovo pričakuje finančni dobiček ali presežek sredstev, ki ga bo prinesla prodaja zgrajene nepremičnine.

Cena nepremičnine in kako to določiti

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Preden se odločimo za prodajo nepremičnine je zelo pomembno, da dobro razmislimo o izhodiščni ceni nepremičnine. Določanje cene nepremičnine je najpomembnejši korak pred prodajo, pri katerem lastniki nepremičnin pogosto naredijo napako in tako otežijo prodajni proces. Če je oblikovana cena nepremičnine previsoka, bo za kupca nezanimiva, če pa bo prenizka, bodo s tem oškodovani.

Umirjanje cen parcel v letu 2019

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Po rekordnem letu 2018 so se cene zazidljivih parcel v letu 2019 nekoliko znižale. Začetno navdušenje je umirila bojazen nove krize na trgu nepremičnin, na kar je opozarjalo znižanje števila transakcij pri prodaji nepremičnin. Padanje cene se je iz drugega kvartala leta prevesilo v tretji in četrti kvartal. Padec ni bil šokanten saj se cene niso bistveno znižale in trend padca se je obdrža do konca leta 2019.

Cene nepremičnin

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Nepremičninski trg je zelo aktiven, oglaševane cene so vrtoglave, vas pa zanima, kje najti referenčne vrednosti cen prodanih nepremičnin. V Sloveniji imamo zelo dobro evidenco cen prodanih nepremičnin, kot tudi drugih podatkov o nepremičninah, ki se nahaja na strani geodetske uprave republike Slovenije, na portalu imenovanem prostor, prostorski portal.

Vrednost nepremičnin, kako jo povišati pred prodajo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Ceno nepremičnine lahko dvignemo že z manjšimi posegi, ki ne predstavljajo večjega stroška, lahko pa imajo odločilen učinek na potencialnega kupca.

Cenejša parcela, dražja gradnja?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Parcele nepravilnih oblik ali parcele na neravnem zemljišču imajo praviloma nižjo ceno, vendar lahko pri takšnih parcelah naletimo na dodatne stroške, ki jih ob nakupu ne pričakujemo.

Nepremičnine, kako jih lahko podarimo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Velikokrat želijo stranke prenesti lastništvo nepremičnine na drugega družinskega člana ali pa tudi na osebe, s katerimi niso v sorodu, vendar lahko, v kolikor niso pozorne, za postopek plačajo veliko več, kot je to potrebno.

Gradnja hiše, kdaj lahko gradbimo hiše, vrstne hiše, dvojčke?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

V skupino eno in dvostanovanjskih stavb spadajo pretežno prostostoječe, enostanovanjske hiše, dvostanovanjske hiše, dvojčki in vrstne hiše.

Nepremičnine, 39% v lasti 100 podjetij

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Glede na podatke GURS-a je bilo v letu 2014 kar 39% nepremičnin v Sloveniji v lasti 100 podjetij, od tega je večina podjetij lociranih v okolici Ljubljane.

Kako spremenim kmetijsko zemljišče v zazidljivo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Ali imate v lasti kmetijsko parcelo, ki ni zazidljiva a bi na njej kljub temu želeli graditi? Predstavljamo vam postopek za spremembo namembnosti iz kmetijske v gradbeno površino.

Parcele v Ljubljani, kakšne so omejitve?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Skoraj vsako zemljišče, tudi če je zazidljivo, ima pogosto posebne omejitve, oziroma leži na varovalnem območju. Varovalna območja so lahko različna, tako naravna, kot npr. varovalna območja kulturne dediščine.

Gradbena parcela in funkcionalno zemljišče

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Pred časom sta bila z zakonodajo določena dva pojma, gradbena parcela in funkcionalno zemljišče, pri tem je funkcionalno zemljišče lahko zasedalo del gradbene parcele ali več delov različnih gradbenih parcel, kjer se je nahajal objekt.

Vrednotenje nepremičnin, parcele v Ljubljani

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Vse nepremičnine v Sloveniji so evidentirane v registru nepremičnin, tako parcele, kot tudi hiše, dvojčki, vrstne hiše, itd. Poleg tega, da so nepremičnine v registru zabeležene, pa so te tudi vrednotene.

Parcela za gradnjo dvojčka

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Kljub temu, da vam bodo nepremičninske agencije obljubile, da na željeni parceli lahko gradite, pogosto lahko naletite na problem. Še posebej, če želimo zemljišče uporabiti za gradnjo dvojčka. Vsaka parcela namreč za to ni primerna.

Lahko nezazidljivo parcelo spremenim v zazidljivo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Ali je zemljišče zazidljivo, kmetijsko ali karakterizirano kako drugače, je določeno v prostorskem načrtu, ki ga pripravi občina, potrdi pa ga Ministrstvo za okolje in prostor. Parcele, ki je označena kot npr. kmetijska ni enostavno spremeniti v zazi

Vrtoglave cene zemljišč v Ljubljani, glede na predele

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

V Sloveniji, še posebej v Ljubljani, so cene stavbnih zemljišč izjemno visoke. Cene zemljišč so začele stalno in hitro rasti po letu 1991, k temu pa je doprineslo veliko dejavnikov povpraševanja na stanovanjskem trgu. Višina cen pa ni povsod enaka.

Fotografija šteje

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Pred začetkom internetne dobe si je bilo mogoče prvič ogledati nepremičnino šele v živo. Z nepremičninskim agentom je bilo mogoče komunicirati preko telefona in se naročiti na ogled. S pojavom interneta pa lahko nepremičnino vidite kar od doma.

Cene nepremičnin, spet naraščajo?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Cene nepremičnin so dosegle višek leta 2008, takrat so se cene stanovanj na kvadratni meter v Ljubljani približale 3000 eur. Po zlomu nepremičninskega trga so te začele drastično padati, sedaj pa naj bi te dosegle dno.

Nakup nepremičnine, je v zemljiški knjigi?

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Pred nakupom nepremičnine smo pogosto v dilemi, saj včasih ne vemo kdo je lastnik parcele, oziroma kakšne so omejitve lastninske pravice. To lahko hitro preverimo v e-zemljiški knjigi.

Izbira zemljišča

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Zemljišče lahko izberemo relativno hitro, a si je za izbiro zemljišča priporočljivo vzeti nekaj več časa, saj je eno ključnih dejavnikov, ki bo vplivalo na zasnovo našega objekta, pa tudi na naše življenje.