Vrednost nepremičnin, vrednotenje 2020

Objavljeno: 29.05.2019

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Z novima novelama zakonov se je cikel množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknil z julija letos na marec prihodnje leto. Kaj je dobro vedeti o novem vrednotenju, o rokih, o ugovorih na ocenjeno vrednost ter o množičnem vrednotenju na splošno?

Geodetska uprava Republike Slovenije za pripravo modelov vrednotenja nepremičnin potrebuje dodaten čas. Prav zaradi tega, je državni zbor sprejel noveli zakonov, s katerima Geodetska uprava vrednotenja nepremičnin po novem sistemu ne bo izvedla julija letos, kot je bilo načrtovano, ampak v začetku prihodnjega leta. Lastniki nepremičnin naj bi obvestila o novih vrednostih svoje nepremičnine prejeli aprila 2020.Zakaj potrebujemo sistem množičnega vrednotenja nepremičnin?

Sistem množičnega vrednotenja nepremičnin so razvile države z razvitimi gospodarskimi sistemi z namenom uvedbe sodobnega davka na nepremičnine, ki bi temeljil na njihovi tržni vrednosti. Sistem ocenjevanja določajo pravila, ki se lahko uporabijo za ocenjevanje vrednosti posamezne nepremičnine, obenem pa omogoča določanje vrednosti velike mase nepremičnin naenkrat. Sistem se zanaša na sisteme vrednotenja, ki simulira obnašanje trga nepremičnin in omogoča statistično oceno tržne vrednosti.Kaj bo prinesel nov model vrednotenja nepremičnin?

Z novim zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je začel veljati 11. 1. 2018, so bile odpravljene neustavnosti predhodnega zakona, na katere je leta 2013 opozorilo ustavno sodišče. Med drugim nov zakon odpira možnost uporabe podatkov tudi za davčne namene, omogoča sodelovanje javnosti pri oblikovanju vrednotenja in dopušča ugovore lastnikov nepremičnin ocenjeni vrednosti, z dokazovanjem posebnih okoliščin. Glavni namen nadgradnje je tako uporaba za davčne namene, na primer za bodoči davek na nepremičnine, davek na dobiček ob prodaji nepremičnine in davek na promet nepremičnin. Uporablja se tudi za določanje premoženja, npr. pri dodeljevanju socialnih transferjev.Poskusno vrednotenje že septembra 2019

Poskusno vrednotenje po novem sistemu bo Geodetska uprava izvedla že septembra 2019. Namen poskusnega vrednotenja je pridobitev povratne informacije lastnikov nepremičnin, ki bodo lahko oddali pripombo na modele. Geodetska uprava bo obravnavala pripombe in po potrebi prilagodila modele, ter predlagala vladi, da posodobljene modele sprejme do marca 2020.

Vrednosti nepremičnin bodo določene na novo s 1. aprilom 2020, takrat bodo lastniki nepremičnin obvestilo o vrednosti prejeli po pošti. V primeru morebitnih neskladnosti bodo lahko takrat lastniki nepremičnin tudi začeli postope za uveljavljanje posebnih okoliščin za posamezno nepremičnino. To so okoliščine, ki so značilne za posamezno nepremičnino in jih model vrednotenja ne vključuje v izračun vrednosti nepremičnine. V kolikor se z oceno strinjamo, se tega postopka seveda ne bomo poslužili.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Enodružinske hiše Rogaška Slatina

08.08.2019

Drugo, Drugo

1

Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

10