Nepremičnine in stavbna pravica

Objavljeno: 09.02.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Pri nakupu ali prodaji nepremičnine se lahko srečamo s situacijo, ko objekt na zemljišču nekoga drugega, takšne situacije uraja stavbna pravica. Kaj je stavbna pravica?

Stavbna pravica je pravica imeti v lasti zgrajeno zgradbo nad and pod tujo nepremičnino. Stavbna pravica ne sme trajati več kot 99 let in je prenosljiva. Kadar se stavbna pravica prenaša, to ponavadi poteka na podlgi določil, ki veljajo pri pripadajoči zakonodaji, na podlagi 256. Člena SPZ.

Stavbna pravica je določena s pogodbo, in to je pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, ki mora vsebovati ime lastnika nepremičnine, zemljiškoknjižno oznako nepremičnine, natančen opis stavbne pravice, čas trajanja stavbne pravice in nadomestilo, ki ga mora plačati imetnik stavbne pravice lastniku nepremičnine.

Se pravi, lastnik objekta, ki je zgrajen na zemljišču, ni enak lastniku zemljišča. Objekt, ki stoji na zemljišču, ki je pod stavbno pravico, se lahko tudi etažira, oziroma razdeli z etažno lastnino. Za to pa seveda morajo biti izpolnjeni vsi določeni pogoji, kot določa pripadajoča zakonodaja. Etažni lastniki posameznih delov objekta imajo stavbno pravico po idealnih deležih. Etažni lastnik, oziroma lastnik stavbe, lahko v času veljavne stavbne pravice uporablja, oziroma uživa pripadajočo nepremičnino, ponavadi zemljišče.

Ob podpisu pogodbe o ustanavljanju stavbne pravice se ponavadi pripadajoče stranke dogovorijo o načinu rabe in vzdrževanju nepremičnine, se pravi zemljišča pod stavbo, kadar se stavbna pravica nanaša na objekt, ki stoji na zemljišču.

V trenutku, ko stavbna pravica, ki se vzpostavi na podlagi veljavne pogodbe, preneha veljati, postane objekt sestavina nepremičnine. Takrat mora lastnik nepremičnine plačati imetniku stavbne pravice dogovorjeno nadomestilo (na podlagi 263. Člena SPZ). Objekt, ki stoji na nepremičnini in je obremenjen s stavbno pravico, se lahko tudi zastavi.

Stavbno pravico se lahko vzpostavi tudi na nepremičninah premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnostih, tako obremenjenvnje premoženja države je ponavadi odplačno, razen kadar je to v javnem interesu. Tovrstno obremenjevanje, nepremičnin premoženja države, se izvede z neposredno pogodbo. V primeru, ko se več ponudnikov zanima za tovrstno sklenitev pravnega posla, se pred sklenitvijo pogodbe izvede postopek pogajanj.

Na nepremičnini je lahko tudi več stvarnih pravic, kadar je the več, se prednost posameznih določi s prednostnim načelom, ki pove, da imajo prednost zgodnješe, oziroma starejše stvarne pravice prednost pred krajšimi, oziroma mlajšimi.

Vir: Gospodarska zbornica

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dvostanovanjska hiša Vižmarje

17.03.2016

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

32

Dva dvojčka in dvostanovanjska hiša v Šentjakobu

11.12.2020

Ljubljana - Bežigrad, Šentjakob

24

Enodružinske hiše Rogaška Slatina

08.08.2019

Drugo, Drugo

1