Geodet

Ureitev meje, katere postopke poznamo

Načrtovanje hiše, Geodet

Ureditev meja med sosedi je pomembna, prav tako je z novo zakonodajo postopek ureditve meja predpisan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Meja kot takšna predstavlja razmejitveno črto med sosednjima zamljiškima parcelama različnih lastnikov, to se lahko uredi v postopku ureditve meja, ki je nepravdni, če se proces ureditve meja ne razplete uspešno, pa v upravnem postopku.

Zakoličba objekta

Načrtovanje hiše, Geodet

Zakoličbo objekta je potrebno izvesti v skladu z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo pred začetkom gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta. Zakoličbo izvede pooblaščeni inženir s področja geodezije.

Geodetske storitve, kaj potrebujemo za gradnjo?

Načrtovanje hiše, Geodet

Preden začne arhitekt z načrtovanjem in pripravo potrebne dokumentacije za izgradnjo hiše, potrebuje natančno izdelan geodetski posnetek. Geodetski posnetek pa je le ena izmed storitev, ki jih opravljajo geodeti.

Geodetski posnetek, čemu služi?

Načrtovanje hiše, Geodet

Preden začnemo s procesom pridobivanja projektne dokumentacije, ki je potrebna za gradnjo objekta, potrebujemo geodetski posnetek. Tega naročimo ponavadi takoj, ko kupimo ustrezno zemljišče. Geodetski posnetek služi predvsem kot podlaga arhitektu, da

Parcelacija, kako razdeliti večjo parcelo?

Načrtovanje hiše, Geodet

Praviloma so večje parcele tudi bolj ugodne, tako je bolje s sograditelji kupiti večje zemljišče in ga nato razdeliti v manjše podenote. Večjo parcelo pa lahko razdelimo v manjše, le s postopkom parcelacije.

Naši partnerji