Geodet

Zakoličba objekta

Načrtovanje hiše, Geodet

Zakoličbo objekta je potrebno izvesti v skladu z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo pred začetkom gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta. Zakoličbo izvede pooblaščeni inženir s področja geodezije.

Geodetske storitve, kaj potrebujemo za gradnjo?

Načrtovanje hiše, Geodet

Preden začne arhitekt z načrtovanjem in pripravo potrebne dokumentacije za izgradnjo hiše, potrebuje natančno izdelan geodetski posnetek. Geodetski posnetek pa je le ena izmed storitev, ki jih opravljajo geodeti.

Geodetski posnetek, čemu služi?

Načrtovanje hiše, Geodet

Preden začnemo s procesom pridobivanja projektne dokumentacije, ki je potrebna za gradnjo objekta, potrebujemo geodetski posnetek. Tega naročimo ponavadi takoj, ko kupimo ustrezno zemljišče. Geodetski posnetek služi predvsem kot podlaga arhitektu, da

Parcelacija, kako razdeliti večjo parcelo?

Načrtovanje hiše, Geodet

Praviloma so večje parcele tudi bolj ugodne, tako je bolje s sograditelji kupiti večje zemljišče in ga nato razdeliti v manjše podenote. Večjo parcelo pa lahko razdelimo v manjše, le s postopkom parcelacije.

Naši partnerji