Služnost na nepremičnini

Objavljeno: 01.02.2021

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Služnost je pravica, ko služnostni upravičenec uporabla tujo stvar, v lasti lastnika služeče nepremičnine. Sklenjenja je sporazumno, na podlagi služnostne pogodbe. Služnost je opredeljena kot pravica uporabljati tujo stvar ali izkoriščati pravico oziroma zahtevati od lastnika stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari (služeča stvar).

Najbolj temeljna delitev služnosti, je delitev na stvarne ali realne (servitutes reales) ter osebne ali personalne (servitutes personales). Vmesna pojavna oblika služnosti so neprave stvarne služnosti. Te so po svoji vsebini stvarne služnosti, ki pa se lahko ustanovijo v korist določene osebe (fizične ali pravne). Pri teh služnostih se glede nastanka in prenehanja uporabljajo določbe o osebnih služnostih.

Obstaja kar nekaj različnih vrst služnosti in sicer, služnosti so lahko stvarne, oziroma realne, med stvarne služnosti spadajo tako zemljiške služnosti, kot tudi hišne služnosti. Zemljiške služnosti so tiste na zemljiščih, hišne služnosti pa na objektih, naprej se hišne služnosti delijo v pozitivne in negativne služnosti. Pri pozitivnih služnostih ima upravičenec upravičenje uporabe služne stvari, pri negativnih služnostih pa upravičenec teh nima.

Zraven stvarnih služnosti pa poznamo tudi osebne ali personalne služnosti, ki jih delimo v užitek, rabo in služnost stanovanja. Osebne služnosti so lahko samo pozitivne.

Še tretja vrsta služnosti so neprave stvarne služnosti, to so tiste služnosti, ki so po svoji vsebini stvarne služnosti, vendar se ustanovijo v korist individualno določene osebe, tako fizične, kot tudi pravne. Še zadnja vrsta služnosti pa so služnosti v javno korist. Zadnjo vrsto služnosti je možno ustanoviti le v javno korist, hkrati pa mora biti ta služnost nujno potebna za doseganje javne koristi. Pri služnosti v javno korist se lastninska pravica na nepremičnino začasno ali trajno omeji, na primer, to vrsto služnosti se uporabi, ko je to nujno potrebno za postavitev omrežij ali druge javne infrastrukture.

Vpis služnosti v zemljiško knjigo poteka na podlagi pogodbe, služnostni upravičenec mora lastniku nepremičnine, oziroma lastniku služeče nepremičnine najprej ponuditi sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti. Služnostna pogodba je vedno v pisni obliki, vsebovati pa mora zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti in opis vsebine služnosti.

Vir: gospodarska zbornica Slovenije

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Enodružinske hiše Rogaška Slatina

08.08.2019

Drugo, Drugo

1

Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

3