Taja Benčina

Taja Benčina,uni.dipl.ing.arh.,msc.arch.

Vodja projekta,arhitektka

Je idejni vodja platforme Coinhab, skrbi za strategijo projekta, grafični material in marketinško strategijo, za komunikacijo s strankami, k projektu pa prispeva tudi s svojim znanjem arhitekture.
Predhodno si je nekaj let izkušnje nabirala kot arhitektka v drugih birojih in kot odgovorni projektant v lastni arhitekturni praksi. Tako se je porodila ideja o Coinhab-u, saj je zaznala,da
na trgu primanjkuje kvalitetne, dostopne stanovanjske gradnje po meri stanovalcev. Coinhab želi na trg ubesti kolektivno stanovanjsko gradnjo, grajeno za bodoče stanovalce.
Jure Škorc

Jure Škorc,dipl.ing.rač. in inf. teh.

Vodja razvoja,programer

Vitalen člen projekta, ki realizira platformo Coinhab in vsak dan sprejema izzive spleta, ekipe in uporabnikov. Skrbi, da je tehnična plat platforme delujoča in optimalna v vseh
razmerah.
Jure si je izkušnje pridobival skozi mnoge različne samostojne projekte in pri delu v različnih podjetjih,
med drugim je sodeloval tudi pri startup projektu MojMojster.net.
Tomaž Pažek

Tomaž Pažek,dipl.ing.arh.

Arhitekt, marketing

Kretivni doprinos podjetju je tudi kolega Tomaž, ki skrbi, da je na platformi na razpolago veliko zanimivih zemljišč in projektov. Hkrati pa prispeva tudi k marketinški strategiji in skrbi
za vizualni material na platformi.
Kljub svoji mladosti je Tomaž realiziral že več svojih arhitekturnih projektov in pripravil več idejnih zasnov, oziroma vizualizacij številnim birojem.