Nepremičnine in sosedski odnosi

Objavljeno: 24.05.2021

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Posebna zakonodaja pozna določila, ki so namenjena mirnemu medsoseskemu sobivanju. Eden najbolj tipičnih sosedskopravnih institutov so imisije, te so namenjena preprečevanju tako negativnih vplivov, kot npr odtujitev razgleda ali svetlobe, kot tudi nelagodnih občutij, kot npr. moteče igranje klavirja, moteč pasji lajež.

Imisije določajo meje dopustne uporabe nepremičnin. Pri tem so pravno upoštevane samo bistvene imisije. Pri presoji povprečnosti vpliva npr. ne prihaja v poštev lastnikova obolelost ali življenjske navade, določeno je merilo povprečnega prebivalca določene nepremičnine glede na namen zemljišča.

Stvarnopravni zakonik opredeljuje klavzulo o prepovedi medsosedskega vznemirjenja, sosedje morajo svojo sosedsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje nepremičnine se morajo izvrševati v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine. Prepovedane imisije so tako lahko tudi svetlobne reklame, razni odsevi, vpliv elektromagnetnega in ionizirajočega sevanja, uporaba hrupnih naprav, ipd. Vplivi, ki žalijo moralna ali estetska občutja posameznika, se po avtrijski sodni praksi ne obravnavajo kot prepovedane imisije.

Pravno varstvo opredeljuje le bistvene imisije, nihče pa ni dolža trpeti direktnih imisij, če ne obstoji za to poseben pravni naslov. Za razliko od neposrednih imisij, so posredne imisije tiste, ki pridejo na sosednjo nepremičnino brez posrednega vplivanja tistega, s čigar nepremičnine prihajajo. Z drugimi besedami, direktne imisije so vedno prepovedane, indirektne pa le, v kolikor glede na naravo in namen nepremičnine presegajo krajevno običajno mero ali povzročajo znatnejšo škodo.

Stvarnopravni zakonik določa kriterije za presojo bistvenih imisij in ali gre za bistveno imisijo, ki bo tako odvisna od krajevnih razmer ali od škode, ki je nastala na prizadeti neprmeičnini. Pri tem je potrebno preučiti tudi naravo ali namen nepremičnine. Imisija bo drugače vpivala na nepremičnino, če je namen za stanovanje, kot nepremičnino, ki je namenjena za gostinski lokal. Tudi npr hrup se šteje kot posredna imisija, določen je level možnega hrupa, npr. igranje klavirja v stanovanju načeloma ni prepovedana imisija, v kolikor ne traja neobičajno dolgo. Imisija je npr tudi odvzem sonca, oziroma svetlobe sosednji stavbi.

Bistvene imisije so tako zakonsko prepovedane, spet druge, ki niso opredeljene pa niso nujno dovoljene, nihče ni dolža trpeti direktnih imisij, tudi če ne obstoji za to poseben pravni naslov.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

26

Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

12