Pozicija hiše na parceli

Objavljeno: 20.02.2017

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Ko določamo pozicijo hiše na parceli, je pri tem potreben poglobljen razmislek in analiza, saj pozicija objekta na parceli odločilno vpliva na funkcionalnost in kvaliteto bivanja.

Odločitev kako pozicionirati objekt na parcelo je zelo pomembna, saj gre za proces, ki ga kasneje več ne moramo spreminjati. Pozicija hiše na parceli je odvisna od veliko različnih dejavnikov, kot so orientacija, pogledi, velikost parcele, pozicija dostopa na parcelo, okoliški objekti, osončenost, in drugo. Pomembne so tudi naše osebne želje povezane s funkcionalno uporabo hiše in njene okolice.

Stavbo lahko pozicioniramo na sredino ali ob rob parcele, obe odločitvi imata svoje prednosti in slabosti, seveda je potreben premislek za vsako parcelo posebej.

Če postavimo hišo na sredino parcele, lahko lažje ločimo posamezne funkcionalne enote zunanjosti in jih smiselno razporedimo okoli hiše. Tako lahko na severnem delu parcele postavimo parkirišče, ki ga bo objekt ločeval od vrta na jugu parcele. Prednost postavitve hiše v sredino parcele je tudi v tem, da smo enako oddaljeni od vseh parcelnih mej in s tem od sosedov, če gradimo na območju zgoščene pozidave. Postavitev hiše na sredino parcele ni smiselna v primeru, ko želimo večjo enotno odprto površino in ne več majnših površin okoli hiše, ki nam bi predstavljale nefunkcionalen prostor.

Prednost postavitve hiše ob rob parcele je v tem, da dobimo večjo odprto površino na nepozidanem delu. Pri tem moramo biti pozorni na obvezne odmike od parcelne meje, ki so ponavadi 4m, če prostorski plan ne določa drugače. Paziti moramo tudi na odmike od javnih cest, ki se definirajo glede na pomembnost ceste. Ob takšni postavitvi lahko privarčujemo tudi pri priklopih na omrežje, ki bodo krajši.

Seveda je idealna postavitev hiše na parcelo odvisna od večih dejavnikov, zato ni enega recepta, ampak je potreben poglobljen pristop k vsakemu projektu posebej.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

3

Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

23

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

2