Pazi, ni nujno vsaka parcela primerna za gradnjo!

Objavljeno: 27.02.2020

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Pred nakupom parcele bodimo pozorni na morebitne omejitve, ki so na parceli prisotne in nam lahko bistveno podražijo gradnjo objekta ali pa gradnjo celo onemogočijo.

Bodisi želimo graditi hišo, stanovanjski dvojček, večstanovanjsko hišo ali naselje, potrebujemo za gradnjo najprej ustrezno parcelo. Ne glede na ustrezno velikost in zazidlivost pa ni vsaka parcela primerna za gradnjo. V nadaljevanju bo predstavljenih le nekaj pasti, na katere moramo biti kot kupci parcele pozorni.

Povprečne cene gradbenih parcel se v Sloveniji gibajo med 70€/m2 in 250€/m2. Na periferiji bomo tako gradbeno parcelo dobili med 70-100€/m2, v večjih mestih, kot so Maribor in Celje, so cene med 80-150€/m2, v prestolnici in na obali pa lahko zaradi zaželenosti in atraktivnosti lokacije cena parcele preseže tudi 1000€/m2. Vse je torej močno pogojeno z lokacijo, bližino centra mesta in ostalih javnih funkcij,  specifikami terena, pogledi, pa tudi določenimi omejitvami, ki parceli nižajo ceno.


Ni vsaka gradbena parcela primerna za gradnjo hiše

V kolikor je cena parcele bistveno nižja od povprečne vrednosti parcel na določenem območju, lahko pričakujemo, da so na parceli prisotne določene omejitve. Marsikdaj gre tu za prečkanje visokonapetostnega voda, kanalizacijskega ali plinskega omrežja. Vsak izmed komunalnih vodov ima predpisane minimalne dopustne odmike objekta od svoje osi ter zahteve po varovanju, v kolikor v to območje posegamo. Dodatno varovanje voda ali celo njegova prestavitev, ki bi bila potrebna v primeru gradnje objekta, bi seveda gradnjo bistveno podaljšala in podražila. V nekaterih primerih pa gradnja v bližini vodov sploh ni dopustna.


Preverimo lokacijsko informacijo in izdelajmo preveritev zemljišča!

Naloga investitorja je, da pred nakupom parcele pridobi lokacijsko informacijo. V njej so podane vse podrobnosti o dopustni gradnji in bližnjih komunalnih vodih ter zahtevanih odmikih ter izkoriščenosti parcele. Naslednji korak, ki se ga poslužuje vse več investitorjev je preveritev parcele. Z lokacijsko informacijo in programsko nalogo se oglasite pri izbranem arhitektu, ki bo preveril možnosti nameravane gradnje še pred nakupom zemljišča in vas tako rešil pred marsikatero težavo in zgrešenim nakupom.

Parcela lahko ima tudi predkupno pravico, ali pa je nanjo vezana hipoteka, ki se z nakupom prenese na novega lastnika. Tako vam pred nakupom parcele svetujemo, da se pogovorite s strokovnjakom, ki bo preveril vse morebitne zaplete in možnosti gradnje. Tukaj vam je za pomoč na voljo tudi ekipa Coinhab.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

26

Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

8

Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1