Kakšen mora biti odmik od parcelne meje?

Objavljeno: 06.08.2018

Nakup ali prodaja nepremičnine, Preveritev parcele

Ko kupujemo parcelo za izgradnjo hiše, moramo že v naprej razmisliti, kako bomo na njo pozicionirali objekt, da bo zanj dovolj prostora, da bodo odmik

Odmike objekta od sosednjih meja narekujejo urbanistična določila, od soseda moramo biti odmaknjeni za določeno razdalijo, da imamo tako mi, kot sosed, dovolj svetlobe v objektu, da je objekt osončen, oziroma da nam objekt ne zakriva pogleda v zunanjost. Predpisani odmiki različnih tipologij, kot npr. vrstnih hiš, enodružinskih hiš, blokov in podobno, so po različnih občinah različni, spreminjajo se od prostorskega plana do prostorskega plana. Odvisno pa je tudi ali je načrtovan objekt zahteven objekt, manj zahteven objekt, nezahteven objekt, ali morda enostaven objekt.
Praviloma je po vseh občinah potrebno enodružinsko hišo od sosednje meje odmakniti 4 m, s tem imamo v mislih enostanovanjsko individualno zgradbo. Da smo lahko o tej trditvi prepričani, moramo predpis odmika od sosednje meje preveriti v pripadajočem prostorskem aktu, oziroma v lokacijski informaciji, na lokalni občini.
Če vzamemo za primer Ljubljano, je predpisan odmik od meja sosednjih parcel 4 m, kar velja za vse manj zahtevne objekte, kadar so ti: enostanovanjske individualne hiše, dvostanovanjske prostostoječe hiše, vrstne hiše, dvojčki ali manjši vila blokci. Kadar želimo zgraditi večji blok, mora biti odmik tega od sosednjih meja večji, to je vsaj 5 m. Preden načrtujemo postavitev manjšega ali večje bloka, je pred nakupom parcele vredno vprašati arhitekta, če je potreben odmik od soseda 4 ali 5 m.
Odmik vseh opisanih tipologij od sosednjih meja pa je lahko tudi manjši, vendar in samo s pisnim soglasjem soseda. Če od soseda mejaša pridobimo soglasje za zmanjšan odmik, ta ne sme biti manjši od 1,5 m v primeru enostanovanjskih individualnih hiš, dvostanovanjskih prostostoječih hiš, vrstnih hiš, dvojčkov ali manjših vila blokcev, in ne manjši od 3 m, kadar gre za večje stanovanjske bloke.
Da je zadeva še malo bolj zakomplicirana, pa specifični odmiki od sosednjih meja veljajo tudi za enostavne in nezahtevne objekte, to so ponavadi samostoječi manjši objekti, ki niso namenjeni za bivanje, pa tudi ograje, škarpe, bazeni in ostali manjši objekti. V Ljubljani velja, da morajo biti tako enostavni, kot tudi nezahtevni objekti od meja sosedov odmaknjeni vsaj 1 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo.

Ker ima v Sloveniji vsaka občina specifičen prostorski akt, pa zgornje navedbe ne držijo nujno tudi v vaši občini, zato odmike vašega bodočega objekta od meja sosedov predhodno preverite na pripadajoči občini ali z lokalnim arhitektom.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

26

Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1