Lahko nezazidljivo parcelo spremenim v zazidljivo?

Objavljeno: 24.08.2015

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Ali je zemljišče zazidljivo, kmetijsko ali karakterizirano kako drugače, je določeno v prostorskem načrtu, ki ga pripravi občina, potrdi pa ga Ministrstvo za okolje in prostor. Parcele, ki je označena kot npr. kmetijska ni enostavno spremeniti v zazi

Iz prostorskega načrta, pripravljenega s strani občine, lahko razberemo ali je naša parcela zazidljiva. Če parcela, ki nas zanima ali jo imamo v lasti ni zazidljiva, lahko namembnost te spremnimo, vendar to ni vedno mogoče. Ko je prostorski načrt v pripravi ali se ta spreminja lahko nanj lažkje vplivamo, saj lahko podamo pripombe v obliki vloge, ki se nato obravnavajo na občini. Kasneje pa se upoštevajo pri pripravi predloga, ki se nato pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor. Ko ministrstvo potrdi posredovan predlog, tega občinski svet na koncu sprejme v obliki odloka. Opisani postopek se prepogosto zavleče, saj pri postopku sodelujejo tudi druge državne institucije, kot npr. druga ministrstva, ARSO, zavod za gozdove ali varstvo kulturne dediščine. Postopek mora biti uradno zaključen v roku 30 dni, prepogosto pa se ta zavleče, saj je potrebno pridobiti odgovore opisanih institucij.
Na občini pogosto prejmejo neopravičene pobude za spremembno namembnosti parcele. Splošna tendenca narekuje, da se kmetijske parcele ohranjajo, še posebej, kadar so te boljše kvalitete. Prav tako parcela težko postane zazidljiva, kadar je ta na poplavnem območju, na območju naravnih danosti ali kadar bi pozidana parcela spodbujala razpršeno pozidanost. Tudi v opisanih primerih je parcelo možno spremeniti v zazidljivo, vendar je to težje, predvsem pa odvisno od komunikacije med občino in ministrstvom. Lažje je spremeniti namembnost kmetijskim parcelam, kjer je včasih že stal ali celo še stoji objekt.
V primeru, da želite namembnost svoje parcele spremniti, je najlažje, da se osebno oglasite na oddelku za prostor lokalne občine. Tam vam bodo svetovali, ali je v specifičnem primeru sprememba sploh možna. Če se po pridobitvi mnenja z občino ne strinjate, lahko pridobite tudi mnenje urbanista, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem. Ta vam morda lahko pristopi na pomoč, kadar se vaš primer zakomplicira.
Splošno pa morate za postopek spremembe namembnosti parcele imeti veliko energije, saj se lahko ta zelo zavleče. Če imate srečo in oddate vlogo sočasno z izdelavo novega prostorskega načrta, lahko pozitiven odgovor dobite v času do dveh let. V nasprotnem primeru pa se postopek lahko zavleče tako dolgo, da na informacijo o zazidljivosti vaše parcele lahko čakate tudi do 5 let.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1

Hiša in parcela Dolgo Brdo

03.05.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

5

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

11