Nepremičnine, kako jih lahko podarimo?

Objavljeno: 17.01.2017

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Velikokrat želijo stranke prenesti lastništvo nepremičnine na drugega družinskega člana ali pa tudi na osebe, s katerimi niso v sorodu, vendar lahko, v kolikor niso pozorne, za postopek plačajo veliko več, kot je to potrebno.

V primeru, da želimo nekomu podariti svojo nepremičnino, moramo za to uporabiti pravilno sklenjeno darilno pogodbo. Darilna pogodba je pogodba, s katero pisno potrjujemo darovanje svoje nepremičnine, obdarovanec pa to nepremičnino sprejme. Lastninska pravica preide na obdarovanca šele, ko se ta vpiše tudi v zemljiško knjigo. V primeru, ko darilna pogodba že vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo, jo je potrebno tudi notarsko overiti. Če darilna pogodba zemljiškoknjižnega dovolila ne vsebuje, je potrebno le tega sestaviti ločeno in ga notarsko overiti.


Stroški darilne pogodbe so odvisni od tipa nepremičnine, vrste pravnega posla in v poslu sodelujočih strank. Ko je pogodba podpisana, jo je potrebno dostaviti na davčni urad, za odmero davka na dediščine in darila. Kot že rečeno se davek določi glede na velikost in tip nepremičnine ter glede na sodelujoče stranke v pogodbi. Če gre naprimer za darilo v prvem dednem redu (starš-otrok) ali darilo med zakoncema, darilna pogodba v takem primeru ni podvržena plačilu davka na promet nepremičnin, vseeno pa je potrebno pogodbo predložiti na davčni urad, ki bo izdal potrdilo o oprostitvi plačila davka.


Za izvedbo prepisa nepremičnine na sorodnika v prvem dednem redu, so potrebne fotokopije dokumentov pogodbenih strank, podatki o nepremičnini ali zemljiškoknjižni izpisek ter rojstni list obdarjenca. Darilno pogodbo mora podpisati darovalec in mora tudi notarsko overiti svoj podpis. To je le eden od možnih primerov, ki se zgodijo v praksi. Vsak primer je lahko specifične narave, zato se pred pričetkom prepisa nepremičnine svetuje pridobivanje informacij pri za to odgovornih službah (pristojnih uradih, upravnih enotah, DURS- u, ZK itd.) ali najem agencij, ki v okviru teh poslov posredujejo za stranko in tudi izvedejo določene postopke.


Pravilno izpeljan prepis nepremičnine je eden od temeljev pravne varnosti pri določanju premoženjskih razmerij, zato mora biti le ta izveden pravilno.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

18

Dvojček v Šentjakobu

11.12.2020

Ljubljana - Bežigrad, Šentjakob

35

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

2