Kako spremenim kmetijsko zemljišče v zazidljivo?

Objavljeno: 11.02.2016

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja parcele

Ali imate v lasti kmetijsko parcelo, ki ni zazidljiva a bi na njej kljub temu želeli graditi? Predstavljamo vam postopek za spremembo namembnosti iz kmetijske v gradbeno površino.

Kje preverim če je zemljišče res nezazizdljivo ?

Ali je zemljišče ki ga imamo v lasti zazidljivo ali ne, je razvidno iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine, v kateri leži zamljišče. Občinski prostorski plan namreč določi območja stavbnih zemljišč. Če konkretno zemljišče v občinskem prostorskem planu ni določeno kot stavbno zemljišče, to pomeni, da takšno zemljišče ni zazidljivo.
Podatek za kakšno vrsto zemljišča gre lahko preverimo na več načinov. Na pristojni občini lahko zaprosite za vpogled v prostorski akt občine, lahko zaprosite za lokacijsko dovoljenje ali potrdilo o namembnosti parcele, najhitrejši način pa je dostop do spletnih baz podatkov, kot so PISO, iObčina in Urbiinfo.

Kam se obrniti?

S pobudo za spremembo namembnosti se lahko obrnete na pristojno občino, kjer lahko pridobite tudi informacije o konkretni obravnavi vašega predloga za spremembo namenske rabe. Če je nova namenska raba sprejemljiva in utemeljena, občina pobudo upošteva pri izdelavi naslednjega prostorskega načrta. Tako lahko npr. kmetijsko zemljišče postane stavbno zemljišče in obratno.
Namensko rabo prostora v občini ali spremembo le te določa občinski svet s prostorskim aktom. Vodilo občinskega sveta pri odločanju je skladno razvijanje prostora pri katerem razvoj naselij se ne sme slabšati kakovost življenjskega okolja in se morajo v čim večji meri ohranjati zelene površine naselja.

Kolikšna je cena spremembe namembnosti?

Za spremembo namembnosti moramo plačati tudi odškodnino, ki je odvisna od velikosti zemljišča in bonitete. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se izračuna po naslednji enačbi:
odškodnina zaradi spremembe namembnosti = tlorisna površina kmetijske rabe x A,

pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na katerem leži tloris objekta.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Hiša in parcela Dolgo Brdo

03.05.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

5

Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

12