Vpis stavbe v kataster stavb

Objavljeno: 26.04.2019

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Z vpisom stavbe v kataster stavb omogočimo pridobitev hišne številke, uredimo etažno lastnino v večstanovanjskih stavbah, vpišemo nepremičnino v zemljiško knjigo in s tem z njo omogočimo sklepanje pravnih poslov.

Zakonodaja s področja graditve objektov je v letu 2003 uredila obveznost vpisovanja v kataster stavb za vse stavbe, ki potrebujejo gradbeno dovoljenje. Za stavbe, ki so namenjene gradnji za trg, so določeni dodatni pogoji in kazenske sankcije, v kolikor se vpis v kataster ne izvede. Za vpis mora poskrbeti investitor. Če vpisa ne izvede investitor, lahko zahtevo vloži lastnik stavbe ali zemljišča, na kateri stoji stavba, uporabnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe.


Kaj potrebujemo za vpis v kataster stavb?

Zahtevi za vpis stavbe se priloži elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Pri izvedbi geodetske storitve morata geodet ali projektant opraviti tudi obravnavo na kateri morata lastniku stavbe oziroma njenih posameznih delov pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi. Tako se izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, pripravi se zahtevek, ki se skupaj z elaboratom odda na pristojno geodetsko upravo. Skupaj z vložitvijo elaborata za vpis stavbe v kataster stavb se lahko vloži tudi zahteva za določitev hišne številke.


Koliko stane vpis stavbe v Kataster stavb?

Cena elaborata za vpis stavbe v kataster stavb je odvisna od številnih dejavnikov in stane od 300 do 700 EUR. Končna cena vpisa stavbe v kataster stavb se oblikuje na podlagi površine, števila prostorov in delov stavbe, števila lastnikov, ki so vabljeni na postopek in števila lastnikov, ki se postopka udeležijo ter cene izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster in priprave zahtevka za evidentiranje.

Če vloga in elaborat izpolnjujeta vse predpisane pogoje, geodetska uprava izda sklep o vpisu stavbe v kataster stavb. Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano, morate ob zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod to stavbo. Vpis stavbe v kataster stavb je zaključen s prejemom  sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb. Pri vpisu novogradnje, ki še nima hišne številke, boste morali vložiti še vlogo za določitev hišne številke.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Enodružinske hiše Rogaška Slatina

08.08.2019

Drugo, Drugo

1

Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

12

Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

19