Vpis stavbe v kataster

Objavljeno: 05.11.2015

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Uradna evidenca o stavbah ali delih stavb je kataster. Stavbe se v zemljiški kataster vpišejo na podlagi posebnega elaborata, ki ga ponavadi izdela geodet ali pa projektant. Postopek evidentiranja ni zahteven, potek pa na sledeč način.

Postopek se začne tako, da geodetsko podjetje na podlagi vprašalnika, s katerim se opredelijo stanovanjski in nestanovanjski deli, naredi ustrezen elaborat. Najprej geodetsko podjetje opravi obravnavo, kjer s pomočjo lastnika določi razdelitev delov stavbe glede na stanje v naravi.

Če se v kataster stavb vpisuje objekt, ki je bil zgrajen pred Zakonom o graditvi objektov (UL RS, št. 102/2004), mora elaborat uključevati tudi posebno izjavo geodetskega podjetja ali projektanta.

Vpisu stavbe v kataster sledi tudi postopek pridobitve hišne številke, kadar pa v katastru ni vpisanega zemljišča pod stavbo, pa je potrebno v kataster zemljišč vpisati še tega. Glede vseh opisanih postopkov se lahko obrnete na geodetsko upravo RS. Glede specifik pri vpisu stavbe pa vam lahko pomaga tudi geodetsko podjetje.

Vpis v kataster stavb opravi geodetska uprava RS na podlagi vloge lastnika stavbe in posebnega geodetskega elaborata. Postopek lahko sproži investitor gradnje, oziroma lastnik parcele, na kateri je stavba, ki se vpisuje v kataster stavb.

Če stavba ni novogradnja in je bila zgrajena pred sprejetjem Zakona o graditvi objektov, se vpis stavbe v kataster opravi na podlagi vloge, ki jo vroči oseba, ki izkaže ustrezen pravni interes.

Za postopek vpisa objekta v stavbni kataster se plača tudi upravna taksa v višini 22 eur.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

11

Studenci Sunset Elite Maribor

28.12.2016

Maribor, Studenci

15

Stanovanjski dvojček Karlovško predmestje

04.12.2018

Ljubljana - Vič, Rudnik

11