Legalizacija hiše, kako jo naredimo?

Objavljeno: 07.09.2017

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Po neuradnih ocenah bi naj bilo v Sloveniji od 400 000 di 450 000 neskladnih gradenj, medtem, ko naj bi bilo brez gradbenega dovoljenja okoli 9000 objektov. Vas zanima, v katerem primeru je vaš objekt nedovoljena gradnja in kako jo legalizirati?

Kaj je nedovoljena gradnja?


Nedovoljena gradnja oziroma v praksi “črna gradnja” je objekt, ki ga zgradimo in uporabljamo brez pridobljenega gradbenega dovoljenja. Črna gradnja je lahko celoten objekt ali del objekta (prizidek, nadzidava, terasa, balkon, prizidana garaža …), katerega konstrukcija je vezana na osnovni objekt.


Po zakonu o graditvi objetov poznamo naslednje tipe nedovoljenih gradenj:


- nelegalna gradnja,

- neskladna gradnja in

- nevarna gradnja.


Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja, za katero je po zakonu predpisano gradbeno dovoljenje, izvaja brez veljavnega gradbenega dovoljenja, kakor tudi da se objekt, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, v predpisanem roku ni odstranil.

Neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo, za katero je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vvendar se takšna gradnja izvaja v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem. Gradnja je neskladna tudi v primeru, ko imamo gradbeno dovoljenje, vendar objekt uporabljamo v nasprotju s pogoji določenimi z njim.

Gradnja je nevarna, ko objekt ogroža premoženje, zdravje in premoženje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.


Kaj je legalizacija, zakaj in kako objekt legalizirati?


Legalizacijo objekta izvedemo s pridobitvijo ustreznega gradbenega dovoljenja, s katerim nelegalen oz. neskladen objekt legaliziramo. Z legalizacijo objekta je omogočen vpis tega v kataster stavb, kar pomeni, da boste pridobili hišno številko, če te še nimate, s tem bo tudi omogočen vpis vaše lastnine v zemljiško knjigo, kar bo dokazovalo vaše lastništvo. Z vašo lastnino boste tako lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava in podobno.

Postopek legalizacije je podoben postopku projekta za gradbeno dovoljenje, le da pri legalizaciji ne izdelujemo idejne zasnove ampak je potreben posnetek obstoječega stanja. Najprej izdelamo celotno dokumentacijo projekta za gradbeno dovoljenje, pridobimo vsa potrebna soglasja soglasodajalcev, plačamo komunalni prispevek in nadomestilo za degradacijo prostora z drugimi morebirnimi kaznimi, ki jih določa zakon.


Novi gradbeni zakon in črnogradnje


Novi gradbeni zakon, ki ga je vlada sprejela maja 2017 bo urejal tudi črne gradnje. V prehodnem obdobju petih let bo mogoče legalizirati starejše objekte, ki so neproblematične nelegalne gradnje. Objekti ne bodo več razumljeni kot neskladni, če bodo odstopanja od gradbenega dovoljenja manjša. V postopku dovoljevanja investitor ne bo več potreboval soglasij, ampak zgolj mnenja, kar bo prav tako pospešilo pridobitev dovoljenja.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

11

Dvostanovanjska hiša Vižmarje

17.03.2016

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

25

Stanovanjski dvojček

18.03.2019

Koper, Koper

1