Hišna številka, kako jo pridobim?

Objavljeno: 30.10.2015

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Vsak objek, kjer želimo prebivati ali kjer je sedež opravljanja dejavnosti mora imeti hišno številko. Hišna številka služi tudi lažji orientaciji v prostoru. Kako pa lahko objektu pridobimo hišno številko?

Hišna številka je numernična oznaka, ki se določi glede na lego objekta. Hišno številko lahko pridobi objekt, ki je evidentiran v katastru stavb in v katerem nekdo prebiva stalno ali začasno, oziroma tam opravlja poslovno dejavnost. Izjemoma lahko hišno številko pridobi tudi objekt, ki ni klasificiran kot stanovanjski ali kot poslovni objekt, a v njem nekdo prebiva, oziroma se tam opravlja poslovna dejavnost. Če objekt za katerega želimo pridobiti hišno številko, še ni vpisan v kataster stavb, je potrebno vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster.

Kadar gre za gradnjo novega objekta na mestu, kjer je predhodno že stal objekt s hišno številko, se ta hišna številka praviloma ohrani. Ta pa se ukine, kadar odstranimo del ali objekt, kateremu je številka že dodeljena.

Vlogo za zahtevo hišna številke odda lastnik stavbe ali dela stavbe, oziroma upravičeni vlagatelj, imetnik stavbne pravice. Hišno številko objektu dodeli geodatska uprava RS, za postopek pa ni potrebno placate nobene takes. Pri postopku je edini strošek izdelava hišne tablice, katerega krije upravičeni vlagatelj.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Stanovanjski dvojček

18.03.2019

Koper, Koper

1

Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

11

Enodružinske hiše Rogaška Slatina

08.08.2019

Drugo, Drugo

1