Ureitev meje, katere postopke poznamo

Objavljeno: 27.07.2021

Načrtovanje hiše, Geodet

Ureditev meja med sosedi je pomembna, prav tako je z novo zakonodajo postopek ureditve meja predpisan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Meja kot takšna predstavlja razmejitveno črto med sosednjima zamljiškima parcelama različnih lastnikov, to se lahko uredi v postopku ureditve meja, ki je nepravdni, če se proces ureditve meja ne razplete uspešno, pa v upravnem postopku.

Poznamo tudi postopek obnove meje, kadar gre za novo označitev sicer že ugotovljene meje. Tega postopka se poslužujemo, kadar je nevarnost, da bi postala meja nerazpoznavna ali pa to že je, npr. zaradi odstranitve mejnikov. V tem primeru se meja zgolj obnovi, oziroma na novo označi, težje pa pride do spora, saj je meja že urejena.

Meja se lahko tudi popravi, predvsem takrat, ko je ta sporna, ali je s časom postala popolnoma nerazpoznavna.

V naštetih postopkih sta stranki vedno lastnika neposredno meječih nepremičnin, v praksi je strank ponavadi več, saj je več lastnikov nepremičnin. Postopke ureditve meja se začne na predlog, ki ga ponavadi pripravi geodet in ki mora vsebovati vse zemljiškoknjižne podatke o zemljiščih, med katerimi je meja sporna in lastnikih.

Kadar je predlog za ureditev meja vložen v sodnem postopku, mora vsebovati zemljiškoknjižne podatke o zemljiščih, podatke o lastnikih in razloge, zaradi katerih se predlaga sodna obravnava postopka.

Meje med zemljiškimi parcelami se lahko uredijo v različnih postopkih, v splošnem, ki ga vodi geodet ali v sodnem postopku, ko pride do težave. Postopek ureditve meja se lahko začne na novo, se meja zgolj obnovi ali pa se ta popravi.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
Naši partnerji
COINHAB PROJEKTI
PROJEKT GRADNJA OSMIH VRSTNIH HIŠ V ŠENTVIDU

05.08.2020

Ljubljana - Šiška, Šentvid

11

Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

14