Lesena gradnja, prednosti in cena

Objavljeno: 03.12.2015

Gradnja hiše, Potek in način gradnje

Les je obnovljiva in vsestranska surovina z izjemno širokim spektrom lastnosti in uporabnosti, ki ima v gradbeništvu veliko prednosti pred klasično gradnjo.

Les s svojimi karakteristikami lahko ugodi večini gradbenim potrebam uporabnikov, saj je vsestransko uporaben material z odličnimi mehanskimi in toplotnimi lastnostmi. Izvira iz narave, vendar pa se z njim v arhitekturi izraža sodobnost tako vizualno kot konstrukcijsko. Lesena gradnja je energetsko učinkovita gradnja prihodnosti, saj ima lesena konstrukcija višjo toplotno izolativnost kot klasične konstrukcije pri manjši debelini stene, nudi odlične bivalne pogoje in je CO2 neoporečna, kar pomeni, da les skozi svoje življenjsko obdobje nase veže več CO2 kot ga v okolje sprostimo pri njegovi obdelavi.


Skrb za ljudi in okolje.

Z dobro toplotno izoliranim objektom prihranimo energijo za ogrevanje in s tem razbremenjujemo okolje. Lesena gradnja omogoča zdravo bivalno okolje, s svojo barvo, strukturo in vonjem pa pozitivno vpliva na človekovo počutje. Poraba energije za obdelavo lesa ali mavca kot najpogosteje uporabljenega materiala v tovrstni gradnji je bistveno manjša od porabe energije za izdelavo zidakov ali betonskih in podobnih prefabriciranih izdelkov.


Manjša debelina stene za enako izolativnost.

Prednost lesa v konstukcijsko-izolativnem smislu je možnost vstavitve termoizolacije v nosilni sloj med vertikalne stenske nosilce. S tem dosežemo enako izolativnost pri manjši debelini stene, kar pomeni, da lahko pri enakih zunanjih gabaritih hiše zaradi manjše debeline stene pridobimo do 10% uporabne stanovanjske površine.


Manjša možnost napak na konstrukciji zaradi proizvodnje v obratih.

Objekti so zaradi suho-montažnega načina gradnje z veliko stopnjo prefabrikacije elementov v obratih, kjer so ves čas proizvodnje izenačeni pogoji za izdelavo elementov, zgrajeni v bistveno krajšem časovnem obdobju. Vsi vgrajeni materiali so zaščiteni pred vremenskimi vplivi na gradbišču samem, kar zmanjša možnost kasnejših napak. Ni potrebe po dolgotrajnem sušenju vgrajenih materialov, kot pri klasični gradnji, zato je vselitev možna že takoj po zaključnih delih.


Gradnja z lesom je potresno in požarno varna.

Raziskave in ugotovljene posledice na objektih, ki so bili izpostavljeni potresu, so pokazale zelo dobro potresno odpornost lesenih stanovanjskih objektov. Vzrok je predvsem v njihovi sorazmerno majhni lastni teži ter prožnem obnašanju lesa in stikov. Les se v požaru v nasprotju z mnogimi drugimi materiali obnaša zelo predvidljivo. Na površini pri gorenju nastane zogleneli sloj, ki ščiti notranjo strukturo. Na ta način leseni elementi med gorenjem ohranjajo nosilnost in omogočajo uporabnikom pravočasno evakuacijo.


Cena.

Lesena gradnja ima nekoliko višjo ceno od zidane. Prednost je, da je končna cena gradnje znana že na začetku. Celotno izvedbo do želene faze lahko prevzame eno podjetje, tako da ob morebitnih napakah ni možno prelaganje odgovornosti na drugega izvajalca.


Viri:

- Premrov, M, Dobrila, P 2008, Lesene Konstrukcije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Starejša hiša s parcelo Brinje 3

19.05.2022

Ljubljana - Bežigrad, Brinje

Gradbena parcela z 4 dvojčke Sostro

26.06.2023

Ljubljana - Moste, Sostro

1

Enota dvojčka Dravlje

12.02.2018

Ljubljana - Šiška, Dravlje

1