Nizka cena projektne dokumentacije pri gradnji hiše

Objavljeno: 24.01.2020

Načrtovanje hiše, Projektna dokumentacija

»Gradil bom hišo in iščem poceni projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kakšna je vaša cena?«, je navadno prvo vprašanje večine investitorjev pri iskanju projektanta svojega bodočega doma.

Kaj je projektna dokumentacija in za kaj jo potrebujem?

Projektna dokumentacija je zakonsko določen obseg, vsebina in oblika tehničnega dela projekta potrebna za gradnjo novega objekta, njegovo rekonstrukcijo ali dozidavo. Določena je s »Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumnetacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov«. Sestavljena je iz načrtov in tehničnih opisov iz področja arhitekture, elektro in strojnih inštalacij, konstrukcij, krajinske arhitekture in dodatnih elaboratov (elaborat hrupa, požarne varnosti, gradbene fizike,..). Priprava projektne dokumentacije je delo odgovornega projektanta. Ta je v primeru stanovanjske gradnje arhitekt. Njegova odgovornost je, da na podlagi prostorskih zahtev in želja investitorja pripravi načrte arhitekture ter v procesu projektiranja koordinira tudi ostale t.i. fazne projektante ( projektant konstrukcij, strojnih inštlalacij, elektro inštlacij, ...).


Najcenejša projektna dokumentacija lahko gradnjo znatno podraži, zato naj nizka cena ne bo edini kriterij pri izbiri projektanta!

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije s svojim namenskim programom Arhigram priporoča ceno projektne dokumentacije glede na obseg, namembnost in zahtevnost nameravane gradnje.  Ta v grobem za področje arhitekture znaša 3% vrednosti celotne investicije. To je cena, v katero so vključeni vsi stroški projektanta glede na normirano število ur, ki se predvidevajo za korektno izvedeno delo.

V slovenskem prostoru se danes srečujemo z razvrednotenjem arhitekturne stroke. Ceno storitve arhitekturnega projektiranja določa trg in nemalo projektantov je v želji po pridobivanju večjega števila projektov pripravljenih spustiti svojo ceno na račun manj kvalitetno opravljene storitve in se tako prilagoditi stanju na trgu.


Izdelava projekte dokumnetacije je lahko naložba in ne nujno samo strošek.

Ker pa naloga arhitekta ni samo ukvarjanje z upravnimi postopki za pridobitev grabenega dovoljenja ter tehnično izrisovanje načrtov, ki vam bo omogočilo gradnjo hiše, je potrebno upoštevati tudi kreativni in strokovni doprinos arhitektovega dela. V procesu projektiranja je njegova moralana dolžnost, da s svojimi izkušnjami, znanjem in kreativnostjo stranki ustrezno svetuje glede optimatizacije objekta, funkcionalne razporeditve in velikosti prostorov ter izbire racionalnih rešitev, materialov, konstrukcije, ki bodo v fazi izvedbe projekta finančno vzdržne in bo s tem tudi gradnaja cenejša.  Nizki ceni projektne dokumentacije navadno sledi nepopolno, površno ali celo nepremišljeno izveden projekt, saj se projektant zaradi nizke cene in premalo časa ni uspel v zadostni meri posvetiti projektu in naročniku. S slabo pripravo projekta tako nemalokrat pride do zamud in nejastnosti na gradbišču ter dodatnih stroškov povezanih z razhajanjem izgrajenega objekta od nameravane gradnje, ki pa so breme investitorja.  Cena, ki smo jo tako prihranili s cenejšim in slabo izvedenim projektom se lahko hitro obrne v bistveno višji strošek gradnje.


Nasvet investitorjem

Arhitektovo oz. projektantovo delo ni samo priprava tehničnih izrisov in opisov, ki so zakonsko potrebeni za gradnjo objekta. Je svetovanje, usmerjanje in vodenje stranke skozi proces projektiranja v iskanju najboljših možnih prostorskih ter racionalnih rešitev.  Zato v prvi vrsti izberimo projektanta, katerega delo in realizacije so nam všeč, ter šele nato primerjajmo cene projektantskih storitev. Z izbiro najniže cene projektantske storitve bomo namreč kaj hitro imeli tudi slabše premišljeno hišo in rešitve, ki nam bodo podražile gradnjo novega doma. Privarčujmo torej pri gradnji in ne pri projektni dokumentaciji, ki je pogoj za dobro in cenovno ugodno izpeljavo gradnje.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Enodružinske hiše Rogaška Slatina

08.08.2019

Drugo, Drugo

1

Stanovanjski dvojček

18.03.2019

Koper, Koper

1

Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

12