Gradbeno dovoljenje, kako do njega?

Objavljeno: 31.08.2015

Načrtovanje hiše, Projektna dokumentacija

Da lahko začnemo z gradnjo moramo imeti najprej ustrezno gradbeno dokumentacijo, nato pa pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje lahko pridobimo samo s pomočjo strokovnjaka, odgovornega projektanta.

Prvi korak v postopku gradnje je nakup zemljišča, ki mora biti zazidljivo. Preden zemljišče kupimo, se moramo prepričati, da to ni problematično. Zato moramo že pred nakupom poznati lokacijsko informacijo parcele, kjer so napisane vse karakteristike. Če v primernost zemljišča nismo prepričani, se lahko obrnemo na strokovnjaka, arhitekta ali urbanista, ki lahko preveri ustreznost.

Ko je parcela v naši lasti, lahko začnemo s procesom pridobivanja dokumentacije. Najprej moramo naročiti geodetski posnetek, saj le tako lahko začne arhitekt s svojim delom. Geodetski posnetek vključuje vse informacije z zemljišča, tam so zapisani postaki o poteku komunalne infrastrukture, o pozicijo morebitnih obstoječih objektov, itd.

Ko ima arhitekt pred seboj lokacijsko informacijo, geodetski posnetek in vaše želje, lahko začne s projektom. Najprej arhitekt naredi Idejni projekt, ki vključuje Idejne načrte arhitekture, tu je zapisana ideja vaše bodoče hiše. V tem delu postopka je vaša vključenost v projekt največja, saj skupaj z arhitektom določite pojavnost objekta. Idejni projekt pa služi tudi pridobivanju soglasij soglasodajalcev, kot npr. Elektra, Lokalnega komunalnega podjetja, ipd. Idejni projekt vključuje vodilno mapo, sheme lokacije, oziroma situacije, npr. komunalnih vodov, pa tudi idejne načrte arhitekture, tlorise, prereze, fasade, ipd.

Po tem ko je Idejni načrt narejen, odgovornemu projektantu vzame nekaj časa, da pridobi vsa potrebna soglasja, kar lahko traja od 14 dni do 1,5 meseca, saj imajo različni soglasodajalci različne roke.

Vmes med postopkom pridobivanja soglasij pa arhitekt začne s pripravo Projekta za gradbeno dovoljenje (PGD-ja). V Projekt za gradbeno dovoljenje sodi, razširjena vodilna mapa, kjer so zapisali podatki o lokaciji in objektu, sheme zunanje situacije, vodov, priključkov, ipd. Prav tako pa so del Projekta za gradbeno dovoljenje elaborati, kot npr. geodetski elaborat, elaborat gradbene fizike, požarna varnost, itd. V projektu mora biti tudi izjava statika, da je objekt statično stabilen in pa nenazadnje načrti arhitekture, ki obsegajo tehnično poročilo in vse ustrezne načrte, tlorise, prereze, fasade, tlorise temeljen, itd. PGD-ju morajo biti priložena tudi vsa ustrezna soglasja in lokacijska informacija ter ostala potrebna dokazila.

Ko je Projekt za gradbeno dovoljenje zaključen, se tega vloži na pristojni Upravni enoti. To lahko stori lastnik zemljišča ali pooblaščenec z ustrezno vlogo. Nato je rok upravne enote za pregled PGD-ja 30 dni. Sledijo morebitne dopolnitve, po zaključenem postopku pa od upravne enote prejmemo gradbeno dovoljenje. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, od roka, ko smo oddali vlogo, do prejetja tega, lahko traja od 1 meseca do 1 leta, odvisno od zahtevnosti upravne enote in lokacije.

Ko imamo v rokah gradbeno dovoljenje, lahko uradno začnemo z gradnjo, po zakonu pa moramo še prej naročiti Projekt za izvedbo (PZI). V Projektu za izvedbo so vsi potrebni načrti, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo, načrti arhitekture, načrti gradbenih konstrukcij, načrti strojnih inštalacij, načrti elektro inštalacij, itd. Prav tako ta vsebuje vodilno mapo, potrebne elaborate in ustrezna dokazila. Projekt za izvedo je izjemno pomemben, saj vsebuje ustrezne detajle, brez katerih objekt ne bo izgledal nikoli tako kot ste si ga zamislili z arhitektom.

Marsikomu se zdi gradbena dokumantacija nepotrebna, vendar ta narekuje, da je objekt narejen v skladu z zakonodajo, da se vklaplja v prostor in da je primeren prav vašemu bivanju.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
PROJEKT GRADNJA OSMIH VRSTNIH HIŠ V ŠENTVIDU

05.08.2020

Ljubljana - Šiška, Šentvid

11

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

14

Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper