Projekt za izvedbo

Objavljeno: 08.09.2015

Načrtovanje hiše, Projektna dokumentacija

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja služi predvsem za pridobitev gradbenega dovoljenja, ne zajema pa tudi izvedbenih načrtov. Tako pred gradnjo objekta potrebujemo še Projekt za izvedbo.

Projekt za izvedbo je nadgradnja Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako mu je po sestavi podoben, le da vsebuje bolj detajlne načrte arhitekture, dodani pa so mu tudi drugi pomembni načrti, npr. inštalacij.
Projekt za izvedbo se začne z vodilno mapo, kjer so opredeljeni podatki o projektu in izdelovalcih projekta. Obvezni del projekta za izvedbo so seveda tudi načrti, tako arhitekture, kot tudi strojnih inštalacij, elektro inštalacij in načrti gradbenih konstrukcij. Te vsebujejo vse potrebne risbe, ki jih določi projektant in risbe posameznih detajlov, ki so pri določenem objektu pomembni. Dodatno mora projekt vsebovati tudi armaturne in opaže risbe, risbe (de)montažih gradbenih elementov, risbe izkopov, prikaz faznosti gradnje, itd.
Načrtu za izvedbo morajo biti priloženi tudi elaborati, pravilnik o projektni dokumentaciji še posebej posebej narekuje varnostni načrt, če gre za gradnjo, za katero je varnostni načrt obvezen.
Projekt za izvedbo moramo imeti tudi pred gradno enodružinske hiše, saj je ta predpisan z zakonom. Kljub zakonskim določilom pa je Projekt za izvedbo izjemnega pomena tudi za izvedbo samo. Temu namreč čez postopek gradnje sledijo vsi izvajalci, gradbeni nadzornik, pa preverja, če gradnje poteka v skladu s Projektom za izvedbo.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

14

PROJEKT GRADNJA OSMIH VRSTNIH HIŠ V ŠENTVIDU

05.08.2020

Ljubljana - Šiška, Šentvid

11

Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1