Prodaja nepremičnine

Objavljeno: 13.09.2019

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja hiše

Prodaja nepremičnine lahko za neizkušenega prodajalca predstavlja veliko neznank, pa naj gre za parcelo, hišo ali manjše stanovanje. Stroški, ki nastanejo ob prodaji nepremičnine, so pogosto večji od pričakovanih, zato vas v nadaljevanju seznanjamo s procesom prodaje nepremičnine in davki, ki jih morate pri prodaji poravnati.

Pred samo prodajo hiše ali stanovanja mora imeti le to ustrezno gradbeno in uporabno dovoljenje. Če imate na nepremičnini hipoteko, je pred samo prodajo dobro pridobiti izjavo banke, da bo omogočila izbris hipoteke, ko bo kredit poplačan.

Nedvomno je najdaljši in najtežji korak pri prodaji nepremičnine iskanje ustreznega kupca. Ta proces si lahko poenostavite z izbiro dobrega nepremičninskega posrednika, ki ne bo poskrbel le za iskanje potencialnih kupcev, ampak vas bo med drugim seznanil z vsemi obstranskimi stroški prodaje nepremičnine, poskrbel za vašo pravno varnost in zagovarjal vaše in kupčeve interese pri končnem pogajanju.  Nepremičninski posrednik lahko priskrbi tudi prodajno pogodbo, ko je pogodba podpisana, pa je še pred notarsko overitvijo prodajalec dolžan poravnati vse obveznosti do Finančne uprave. To je v večini primerov plačilo davka na promet nepremičnin in v določenih primerih tudi dohodnina od dobička iz kapitala.

 

 

Davek na promet nepremičnin

 

Ko kupec in prodajalec podpišeta pogodbo, kupec prodajalcu plača aro, če se tako seveda dogovorita. Aro lahko prodajalec uporabi tudi za plačilo davka na promet z nepremičninami. Prodajalec mora tako v roku 15 dni  vložiti pri finančni upravi prijavo za odmero 2% davka na promet z nepremičninami. Če davčni organ ugotovi, da se pogodbena vrednost sklada z dejansko tržno vrednostjo nepremičnine, prodajalcu vroči tudi plačilni nalog. Ko prodajalec davek poravna, davčni organ to potrdi na originalnem izvodu pogodbe. Potrdilo o plačanem davku na promet nepremičnin je namreč pogoj za overitev podpisov na pogodbi pri notarju in za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiški knjigi.

 

 

Dohodnina od dobička iz kapitala

 

Če prodajalec prodaja stanovanje ali hišo, kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko živel vsaj zadnja tri leta pred prodajo, mora plačati le 2% davek na  promet nepremičnin, ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala.

Dohodnino od dobička iz kapitala je potrebno poravnati zaradi razlike med vrednostjo nepremičnine ob prodaji in vrednostjo  nepremičnine ob nakupu. Davek znaša 25 % in se na vsakih dopolnjenih pet let lastništva nepremičnine zmanjšuje, tako da bo po petih letih stopnja 15 %, po desetih letih 10 %, po petnajstih letih pa 5 %). Po 20 letih lastništva nepremičnine, se tega davka ne plača. Davčna osnova se zniža za 1 % normiranih stroškov, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za stroške, ki jih je lastnik imel zaradi obnove nepremičnine. Obnovo nepremičnine je potrebno dokazovati z računi. Prav zaradi tega je priporočljivo, da od izvajalcev pridobite račune in jih shranite.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

3

Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

23

Dvojček v Šentjakobu

11.12.2020

Ljubljana - Bežigrad, Šentjakob

35