Prodaja nepremičnin - običajno in v času epidemije

Objavljeno: 18.01.2021

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja hiše

Prodaja nepremičnine procesno ni kompleksen postopek, nekoliko težje je vse skupaj, ker so lastniki nepremičnine pogosto na to navezani in ker, seveda, za njo želijo iztržiti čimveč. Pri prodaji nepremičnine je pomembno, da imate nekoga, na katerega se lahko zanesete in ki vam pomaga pri prodaji, to je običajno nepremičninski agent, ki vam poskuša sam proces čimbolj poenostaviti, hkrati pa se bori, da boste za nepremičnino iztržili čimveč.

Prvi korak pri prodaji nepremičnine je kontak nepremičninske agencije in stik z nepremičninskim agentom. Nepremičninski agent je oseba, ki bo za vas poenostavila proces prodaje nepremičnine in za nepremičnino poskušal iztržiti najvišjo tržno sprejemljivo ceno. Z agentom se boste sestali na sestanku in mu zaupali vse potrebne informacije o nepremičnine in vaše morebitne želje glede prodaje nepremičnine. Ponavadi prvi sestanek opravimo v živo z nepremičninskim agentom, zaradi trenutnih razmer z epidemijo, pa je sestanek možno opraviti tudi telefonsko ali preko računalniške aplikacije, kot npr zoom. Agent vam bo na prvem sestanku razložil, kako poteka prodaja nepremičnine, hkrati pa vas bo pozval, da pripravite vso potrebno dokumentacijo za oglaševanje in prodajo.

Sledi podpis pogodbe z nepremičninsko agencijo za posredovanje nepremičnine, nato pa se bo nepremičninski agent oglasil na ogledu nepremičnine, vas pa pozval za pripravo in dostavo vse ustrezne dokuemntacije, kot npr izpis iz ZK, točne kvadrature, če gre za izgrajeno nepremičnino, pa tudi gradbeno in uporabno dovoljenje, fotografije nepremičnine in morda ostale za prodajo potrebne dokumente. Z vso potrebno dokumentacijo bo nepremičninska agencija začela z oglaševanjem po raznih nepremičninskih portalih, pa tudi facebooka, googla, instagrama in pošiljanjem usmerjenih e-mail sporočil bazi zainteresiranih kupcev, ki so registrirani kot iskalci nepremičnin znotraj nepremičninske agencije.

Naprej postopek poteka tako, da se na oglase odzovejo zainteresirani kupci, ki jih nepremičninska agencija kontaktira in ugotovi, kateri so resni kupci ter jih povabi na ogled. V času epidemije je seveda z ogledom potrebno počakati, oziroma tega izvesti v sklopu s predpisanimi določili. V tem koraku ima nepremičninski agent morda celo največjo vrednost, saj sfiltrira izmed prejetih odzivov tiste, ki so najbolj zainteresirani in resni, vam pa se z velikim številom klicev ni potrebno ukvarjati. Nepremičninski agent stranki razloži tudi vse podrobnosti nepremičnine in se z njo poskusi uskladiti glede cene. Z zelo resnimi kupci se sestane tudi lastnik zemljišča, z ostalimi pa oglede opravi nepremičninski agent.

Ko najdemo resnega kupca, ki izrazi željo za nakup nepremičnine, sledi naslednja faza, to je usklajevanje in priprava kupoprodajne pogodbe. Usklajevanje tako s kupcem kot s prodajalcem ponavadi izpeljemo v živo, saj je tako tudi najlažje, v času epidemije pa je možno to izvesti tudi preko telefona ali preko računalniških aplikacij. Prodajno pogodbo pripravi pravna služba za agencijo, nato pa poteka usklajevanje te med kupcem in prodajalcem kar po e-mailu. Ko je to izvedeno, nepremičninska agencija pošlje pogodbo še po pošti v podpis. Ko obe stranki pogodbo podpišeta, smo skoraj na koncu procesa, nepremičninski agent pogodbo dostavi še ne FURS, kjer na podlagi te opredelijo davek potreben za plačilo.

Končen korak je primopredaja, kjer se nepremičninski agent sreča s kupcem nepremičnine in mu to preda, tako kot tudi vso potrebno dokumentacijo.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

26

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

12

Hiša in parcela Dolgo Brdo

03.05.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

5