Študentsko stanovanje in subvencija

Objavljeno: 30.07.2015

Individualna hiša, Dvojček, vrstna hiša, vila blok, Vila blok

S pomočjo subvencij država pomaga študentom, ki ne morejo ali ne želijo živeti v študentskem domu, ampak se te naselijo v zasebnem stanovanju. Subvencijo lahko prejme samo stanovanje, kjer biva študent, zasebnik pa mora skleniti pogodbo s študentskim

Subvencija se pridobi na podlagi tripartitne pogodbe med zasebnikom, študentom in študentskimi domovi. Pri tem pa mora ustrezati pogojem predvsem stanovanje, pa tudi študent.
Število subvencij je letno omejeno, lahko pa se jo pridobi, kadar najemnina ni manj kot 60 eur in več kot 120 eur, pri tem subvencija znaša 40 eur. Letno pa subvencija predstavlja 20% povprečne cene najemnine v študentskih domovih.
Študent lahko pridobi subvencijo, če je državljan RS, prav tako mora imeti veljavni študentski status, ne sme biti zaposlen, njegovo stalno prebivališče ne sme biti oddaljeno od fakultete manj kot 25 km, nenazadnje pa povprečni dohodek (bruto) na družinskega člana ne sme spresegati 150% povprečne bruto plače na zaposlenega.
Tudi najemno stanovanje, za katerega želimo pridobiti subvencijo mora ustrezati merilom. Študentsko stanovanje mora biti opremljeno, stavba v kateri se nahaja pa vzdrževana. Tako oprema, kot tudi inštalacije morajo biti narejene po sanitarno-tehničnih predpisih. Stanovanje mora vsebovati tudi naprave, ki omogočajo pripravo jedi in pijače, toplo in hladno vodo in pa ustrezen sistem ogrevanja.

Predhodno pa morata imeti študent in zasebnik sklenjeno ustrezno pogodbo, na podlagi katere se lahko kasneje dodeli subvencija. Več o pogojih za pridobitev subvencije si lahko preberete na spletni strani Visoko šolstvo v Sloveniji , kjer je objavljen razpis.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

11

Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1