Enostaven, nezahteven ali manj zahteven objekt?

Objavljeno: 02.02.2016

Načrtovanje hiše, Projektna dokumentacija

Vsak objekt, ki je namenjen bivanju je manj zahteven ali zahteven objekt, poleg omenjenih dveh pa lahko na zemljišču postavimo tudi enostavne ali nezahtevne objekte.

Najbolj preprost objekt je enostaven, ta ne potrebuje posebenega statičnega ali tehničnega preverjanja. Prav tako pred gradnjo enostavnega objekta ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Splošno velja, da je enostaven objekt lahko postavljen od parcelne meje za polovico svoje višine, po oblikovanju in tipologiji pa ne sme odstopati od okoliške zidave. Splošno se je, kadar želimo postaviti enostaven objekt, potrebno navezati na veljaven prostorski akt območja. Med enostavne objekte štejemo majhne stavbe manjše od 30 m2, kot na primer, garaže, lope, ute, nadstreške, letne kuhinje, zimske vrtove. Prav tako pa med njih uvrščamo ograje do 2m, podporne zidove do 0,5 m, rezervarje, objekte za rejo živali in podobno.

Naprej poznamo nezahtevne objekte, ki so konstrukcijsko manj zahtevni objekti. Tudi za nezahtevne objekte velja, da morajo biti od parcelne meje oddaljeni vsaj za polovico svoje višine, postavijo se lahko tam, kjer je za njih ustrezna namenska raba. Na primer, javnega nezahtevnega objekta ne moremo postaviti na parceli, ki ima namensko rabo za enodružinske hiše. Po videzu, oziroma obliki, nezahteven objekt ne sme izstopati iz svoje okolice. Tudi pri gradnji nezahtevnega objekta je potrebno spoštovati prostorski akt, ki velja za pripadajoče območje. Med nezahtevne objekte splošno spadajo majhne stavbe do 50 m2, ki so bile navedene že zgoraj, ograje do 3 metrov, večje čistilne naprave in rezervarji, objekte za rejo živali in podobno. Za nezahtevne objekte ni potrebno dobiti klasičnega gradbenega dovoljenja, dovoljenje lahko pridobimo po skrajšanem postopku.

Enodružinske hiše, v katerih prebivamo, pa so ponavadi manj zahtevni objekti, če seveda ustrezajo velikosti in površini za omenjeno klasifikacijo. Manj zahteven objekt je vsak, ki ni enosteven, nezahteven ali zahteven objekt. Za vse manj zahtevne objekte moramo pred gradnjo pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

14

PROJEKT GRADNJA OSMIH VRSTNIH HIŠ V ŠENTVIDU

05.08.2020

Ljubljana - Šiška, Šentvid

11

Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1