Gradbeno dovoljenje, prvi koraki

Objavljeno: 29.08.2019

Načrtovanje hiše, Projektna dokumentacija

Gradbeno dovoljenje po novem poenostavljenem postopku arhitekti pridobivamo že več kot leto. Pridobitev gradbenega dovoljenja se je v tem času pospešila predvsem zaradi poenostavitve dokumentacije za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja – po novem DGD. V nadaljevanju vam predstavljamo prve korake, ki jih je priporočljivo izvesti pri postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Pridobivanje gradbenega dovoljenja se začne pri parceli. Že preden opravite nakup parcele morate vedeti kaj na parceli lahko gradite, ali na parceli sploh lahko gradite in kakšne so druge omejitve pri gradnji na dotični lokaciji. Večino podatkov o stanju zemljišča je možno pridobiti kar preko spleta z vpogledom v prostorski informacijski sistem oziroma s pregledom prostorskih aktov občine. Tako lahko za recimo parcelo v Ljubljani večino podatkov pridobite na Javnem informacijskem sistemu prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana – Urbinfo. Osnovne podatke lahko pridobite tudi neposredno pri pristojnih organih – občini, upravni enoti ali pri mnenjedajalcih. Preden se lotite pridobivanja gradbenega dovoljenja skupaj z izbranim arhitektom, je priporočljivo pridobiti tudi lokacijsko informacijo, ki sicer za samo gradbeno dovoljenje ni obvezna, novost gradbenega zakona je tudi predodločba, za izdajo katere pa potrebujete delno izdelano dokumentacijo za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja.


Zakaj priporočamo lokacijsko informacijo?

Kot rečeno lokacijske informacije več ni obvezno priložiti k dokumentaciji za pridobivanje gradbenega dovoljenja, kljub temu pa predstavlja izjemno koristen dokument, ki vam in projektantu pove, kakšni objekti se na predmetni parceli lahko zgradijo. Lokacijska informacija pregledno podaja informacije o namenski rabi prostora, prostorskih aktih na območju zemljišča ter območjih varovanj in omejitev. Določa vrste dopustnih dejavnosti gradenj in drugih del ter vrste dopustnih objektov glede na namen. Vlogo za pridobitev lokacijske informacije lahko pridobite na spletni strani pristojne občine, ter jo pošljete po pošti, prek spleta ali jo oddate osebno. Taksa za izdajo lokacijske informacije znaša 22,7 €. Za izdajo lokacijske informacije ne potrebujete veliko podatkov. Potrebujete le številko parcele ter katastrske občine, v vlogi pa je potrebno opredeliti tudi vrsto gradnje.


Novost gradbenega zakona – Predodločba

Po novem gradbenem zakonu lahko investitor pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu zaprosi za izdajo predodločbe. Tudi predodločba za pridobitev gradbenega dovoljenja ni obvezna, se pa z njo že pred izdajo gradbenega dovoljenja lahko razreši marsikatero vprašanje. V predodločbi upravni organ odloči glede izpolnjevanja pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja, torej ali bi bila gradnja skladna  s prostorskim načrtom, s predpisi, ki so podlaga za pridobivanje mnenj, preveri se minimalna komunalna oskrba in vpliv gradnje na varstvene cilje varovanih območij.

Če želite zaprositi za predodločbo morate imeti izdelano dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščeni arhitekt. Pridobitev predodločbe je zagotovilo, da je na predmetni parceli mogoče graditi objekt, katerega dokumentacijo smo priložili vlogi, seveda pa ne pomeni, da lahko na podlagi predodločbe začnemo graditi. So pa njene odločitve zavezujoče za gradbeno dovoljenje, če popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vložimo v roku dveh let.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Stanovanjski dvojček

18.03.2019

Koper, Koper

1

Dvostanovanjska hiša Vižmarje

17.03.2016

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

27

Moderna stanovanja v okolici Ljubljane

22.07.2019

Ljubljana - Šiška, LJ-Šiška

13