Komunalni prispevek, kako visok je?

Objavljeno: 07.02.2017

Načrtovanje hiše, Projektna dokumentacija

Tema komunalni prispevek je za investitorje zelo aktualna, saj ponavadi le ta predstavlja velik strošek. Višina je odvisna od veliko kriterijev in od občine v kateri želimo graditi.

Pred pričetkom gradnje, oziroma pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja moramo plačati komunalni prispevek. Komunalni prispevek plačamo pri vseh novogradnjah, kot prispevek občini za izgradnjo in vzdrževanje javne infrastrukture do parcele. Na gradbeno parcelo se praviloma plača le enkrat, pri rušitvi starega objekta in nadomestni novogradnji pa je potrebno plačati le stroške za morebitno razliko v kvadraturi med porušeno hišo in novogradnjo. Ker gre pri odmeri komunalnega prispevka za precej visoke zneske, je ta tema pri investitorjih še posebej aktualna in v nekaterih primerih tudi vpliva na kvadraturo stavbe. Višine komunalnega prispevka se med občinami nerazumno razlikujejo. Praviloma je komunalni prispevek višji v ali v bližini urbanih središč, na podeželju in na področju razpršene gradnje pa nižji. Seveda obstajajo tudi izjeme.


Kako nam odmerijo komunalni prispevek?


V Pravilniku o merilih za odmero komunalnega prispevka je dokaj natančno določeno kako se mora odmeriti komunalni prispevek. Kriteriji so površina parcele, neto tlorisna površina objekta, komunalna opremljenost, namembnost objekta in nadgradnja komunalne opremljenosti). Kot rečeno se kljub natančnim kriterijem odmere, komunalni prispevek glede na občino zelo razlikuje, saj imajo številne občine sprejete odloke, ki niso skladni z zakonodajo. Pogosti so primeri, ko je nekdo oproščen komunalnega prispevka, v sosednji občini pa mora nekdo drug za podobno stavbo na parceli podobne velikosti plačati več tisoč evrov. Pogosta je tudi praksa, da občine strateško znižujejo komunalni pripevek podjetjem, ki v občino prinašajo nova delovna mesta.


Kako oddamo zahtevek za odmero komunalnega prispevka?


Zahtevek za odmero komunalnega prispevka lahko oddamo na dva načina. Lahko ga plačamo vnaprej, preden oddamo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto, lahko pa na vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja navedemo, da naj upravna enota poda občini zahtevo za odmero komunalnega prispevka. Zoper odločbo se lahko tudi pritožimo, o pritožbi pa odloči župan.


Koliko stane komunalni prispevek?

Kot rečeno je višina komunalnega prispevka odvisna od večih parametrov. Povprečna višina oz. cena komunalnega prispevka se giblje od nekaj tisoč EUR do nekaj deset tisoč EUR.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
PROJEKT GRADNJA OSMIH VRSTNIH HIŠ V ŠENTVIDU

05.08.2020

Ljubljana - Šiška, Šentvid

11

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

14

Stanovanjske hiše Gabrje

24.06.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

1