Vsi tanjši zidovi niso nenosilni

Gradnja hiše, Prenova in vzdrževanje

Ob nakupu starejšega stanovanja, si pogosto neobremenjeno predstavljamo, kako prostorno bo stanovanje, ko bomo porušili nekatere tanjše stene in združili manjše sobe v sodoben odprt prostor. Pa lahko res odstranimo stene, ki bi zaradi svoje majhne debeline po trenutni zakonodaji spadale pod predelne stene?

Prezračevana fasada

Načrtovanje hiše, Arhitektura in načrtovanje hiše

Prezračevana fasada je na prvi pogled privlačna predvsem zaradi neomejenih estetskih možnosti, ki jih dajejo različni materiali, ki jih je možno vgraditi kot zaključni sloj. Prednosti prezračevane fasade pa niso omejene le na estetiko, ampak se kažejo predvsem pri zdravem in udobnem bivanju, pri energetski učinkovitosti objekta, ter predvsem pri trajnosti takšne fasade.

Vpis stavbe v kataster stavb

Gradnja hiše, Zemljiška knjiga in kataster

Z vpisom stavbe v kataster stavb omogočimo pridobitev hišne številke, uredimo etažno lastnino v večstanovanjskih stavbah, vpišemo nepremičnino v zemljiško knjigo in s tem z njo omogočimo sklepanje pravnih poslov.

Kako prenesti lastninsko pravico na nepremičnini

Načrtovanje hiše, Zakonodaja

Lastninska pravica je temeljna, osrednja stvarna pravica, ki imetniku dovoljuje, da ima stvar v posesti, jo uporablja in z njo razpolaga. Glede na to, na kakšen način želimo prenesti lastninsko pravico na naši nepremičnini poznamo več vrst pravnih poslov. V prispevku vas seznanjamo z značilnostmi tipičnih pogodb za prenos lastninske pravice na nepremičninah.

V paru do stanovanjskega kredita

Nakup ali prodaja nepremičnine, Nakup ali prodaja hiše

Pravijo, da nič ne poveže partnerske zveze bolj, kot najem dolgoročnega stanovanjskega kredita. Glede na trenutno stanje na trgu nepremičnin je lahko najem posojila s sokreditojemalcem, predvsem za mlade edina opcija, v kateri pa se lahko skriva nemalo pasti.