Nepremičninski trg v 2023. Kaj se bo dogajalo?

Objavljeno: 05.01.2023

Investicije, Dogajanje na gradbenem trgu

Zadnja tri leta so bila na nepremičninskem trgu zelo cvetoča, veliko prodaj, visoke cene, nizke obrestne mere. V letu 2022 pa je bilo zaznati ohladitev, kaj bo ta prinesla? Se bo trg samo malo ohladil ali se obeta recesija?

Kaj se bo dogajalo na nepremičninskem trgu v letu 2023, je zelo odvisno od gibanja obrestne mere. Se bo ta še naprej sunkovito dvigala, to bi lahko pomenilo recesijo, ali bodo to uspeli uravnavati tako, da se bo trg le ohladil. Generalno dogajanje na ekonomskem trgu v največji meri vpliva na trg nepremičnin. Pogledali smo, kaj se na trgu nepremičnin dogaja v USA, saj dogajanje pride v Slovenijo vedno z zamikom.

TRG NEPREMIČNIN MED 2020-2022

V letih epidemije med 2020-2021 so bile cene nepremičnin rekordno visoke, trg pa cvetoč, predvsem, ker so bile rekordno nizke obrestne mere in pomanjkanje zaloge nepremičnin. Povečanje obrestnih mer v prvi polovici leta 2022 je povzročilo rahlo ohladitev nepremičninskega trga, kar se je poznalo na številu prodaj nepremičnin, še vedno pa cene nepremičnin niso padle, saj je bilo teh premalo.

V 2023 MOŽNA DVA SCENARIJA

Napoveduje se, da bodo cene nepremičnin začele rahlo padati v drugi polovici leta 2023, saj se bo obrestna mera še dvigovala, manj bo transakcij na nepremičninskem trgu, zaloga pa se bo rahlo povečevala.

Kaj se bo dogajalo v prihodnosti na trgu nepremičnin je odvisno predvsem od tega, kako bodo uspeli uravnavati inflacijo, če se bo ta poglabljala, kaj se bo zgodilo z obrestnimi merami, če se bodo te višale in kaj posledično s prodajami nepremičnin. Če se bo zaloga nepremičnin na trgu drastično povišala, potem bodo posledično začele padati tudi cene.

Če se obrestna mera ne bo drastično zvišala, če lastniki nepremičnin ne bodo prisiljeni prodajati nepremičnin in če bodo kupci zaznavali trg kot relativno stabilen, potem večjega zloma na trgu nepremičnin ne bo. Če pa bo za zajezitev inflacije potrebno veliko povišanje obrestnih mer, kupci tako ne bodo zmožni novih nakupov, prodajalci nepremičnin pa bodo prisiljeni v prodaje,  se lahko obeta tudi večji zlom nepremičninskega trga, s padcem cen nepremičnin.

OBRESTNA MERA

Konec leta 2022 se je zgodil najvišji dvig obrestne mere v zadnjih 20 letih, v USA je ta 7 %, v začetku 2023 pa se načrtuje še povišanje. Visoke cene nepremičnin, z velikim dvigom obrestnih mer, so naredile nakup nepremičnin za marsikoga nedosegljiv. Pred letom dni si je lahko kupec nepremičnine z mesečnim obrokom 1800 $ in 30-letno hipoteko privoščil nepremičnino v vrednosti 420.000 $, danes je mesečni obrok 1800 $ zadosten za nakup nepremičnine v vrednosti 280.000 $, kar je 33 % manj.  

Kar je pozitivno, je da se s koncem 2023 načrtuje stabilizacija obrestne mere oziroma celo njen rahel padec, kar bi lahko stabiliziralo nepremičninski trg. Tako se ne bi uresničil najhujši scenarij.

CENE NEPREMIČNIN – NE BODO PADLE DRASTIČNO

Kljub načrtovani stabilizaciji obrestne mere pa strokovnjaki ne znajo napovedati, kaj se bo zgodilo s cenami nepremičnin. Napoved variira med padcem za približno % in zvišanjem za več kot 5 %, odvisno od tega, kateri scenarij se bo uresničil. Da bodo cene nepremičnin ostajale visoke, se pričakuje predvsem, ker je na trgu premalo nepremičnin in ker povpraševanje, kljub vsemu ostalemu dogajanju, še vedno ostaja. Zaloga nepremičnin je in bo ostala pod normalnim nivojem. Trenutno je v USA še vedno zaloga nepremičnin samo za 3.3 mesece, sicer se pričakuje rahlo povečanje zaloge, a ne pretirano. Tudi, če se več lastnikov nepremičnin odloči za prodajo zaradi povišanja obrestnih mer, bo zaloga nepremičnin ostala nizka, pod nivojem izpred leta 2020.

Generalno je pričakovati, da se bodo v drugi polovici 2023 obrestne mere stabilizirale, ali celo znižale, tako se nepremičninski trg ne bi ustavil, cene nepremičnin pa ne bi drastično padle, saj bi se zaloga nepremičnin le rahlo povišala. Če pa se bo inflacija še poglabljala, obrestne mere rastle, se lahko pričakuje tudi recesija, s padcem cen nepremičnin, ki pa ne bo večja, od recesije leta 2008.

Vir: Economist, Money

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Gradbena parcela za štiri hiše na Škofljici

23.03.2023

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

3

Stanovanjski blok v Dravljah

10.01.2019

Ljubljana - Šiška, Dravlje

6

Stara hiša s parcelo Šentvid

16.11.2021

Ljubljana - Šiška, Šentvid

4