Mansarda, je lahko funkcionalen prostor?

Objavljeno: 17.11.2016

Načrtovanje hiše, Arhitektura in načrtovanje hiše

Pristop k načrtovanju tlorisne razporeditve v mansardi se res nekoliko razlikuje od načrtovanja tlorisa v prostorih z zadostno višino, vendar to ne pomeni, da v podstrešnih prostorih ne moremo dobiti funkcionalnega in lepega bivalnega prostora.

Mnogo mladih družin je spoznalo potencial mansarde domače hiše in si v njej uredilo prehodno ali stalno bivališče, ker pa je načrtovanje stanovanja v mansardi veliko večji izziv, kot načrtovanje v prostorih z zadostno višino, moramo biti pazljivi, da ne zasnujemo nefunkcionalnega ali celo neuporabnega tlorisa. Ko se lotimo ureditve mansardnega stanovanja, je izjemno pomembno, da posebno pozornost namenimo poziciji okenskih odprtin, razporeditvi pohištva in velikosti prostorov.


Preden uredimo interier mansarde, so potrebni nekateri gradbeni posegi. Za mansardo so primerni prostori, kjer je dovolj stojne višine. To pomeni, da mora biti vsaj na dveh tretjinah tlorisa višina od tal do stropa najmanj 230 centimetrov. Najprimernejše so strehe z naklonom od 35 do 55 stopinj. Preden se lotimo del, se je dobro posvetovati s statikom, ki bo preveril, ali bosta nosilna plošča in streha prenesli obremenitve. V novejših hišah, kjer so nosilne plošče armiranobetonske, običajno ni težav, v starejših stavbah pa leseni stropniki v nekaterih primerih niso primerni za dodatne obremenitve.


Ker je streha najbolj izpostavljen del objekta, moramo posebno pozornost nameniti toplotni izolaciji, ki mora biti dovolj debela, drugače se bodo prostori poleti pregrevali, pozimi pa hitreje ohladili. Posledica površno izvedenih del je lahko tudi zamakanje. Toplotne izgube so pri mansardi še večje, še posebej, če pustimo odprt celoten prostor pod ostrešjem. Kljub večjim toplotnim izgubam je zaradi kvalitete prostora priporočljivo podstrešni prostor pustiti odprt vse do strešne lege. Ko pustimo streho odprto, dobimo večjo višino in s tem prostornejši in manj utesnjujoč bivalni prostor.


Vizualno lahko mansardni prostor povečamo z velikimi strešnimi okni, ob strateški poziciji oken v poševnino pa lahko pridobimo dodatno višino. Tako lahko na primer okna pozicioniramo nad hodnik v nizkem delu in mu dvignemo višino za debelino strehe. Kljub temu, da je strešna okna nekoliko težje izvesti, kot navadna okna, mora biti teh dovolj. Količina oken je odvisna od orientacije in naklona strehe. Skozi strešna okna lahko dobimo do 4x več svetlobe kot skozi vertikalna okna enakih dimenzij. Bivalni prostor je priporočljivo pozicionirati v čelni prostor mansarde, saj lahko vertikalno steno izkoristimo za večjo zasteklitev.


Pozorni moramo biti tudi pri sami razporeditvi pohištva. Kadar imamo povsod v mansardi stojno višino, problema nimamo. Kadar pa je tako imenovani kolenčni zid nekoliko nižji, ga lahko izkoristimo le za postavitev nižjega pohištva. Tja ponavadi ne moremo vgraditi omar normalnih dimenzij ali npr. večine kopalniške opreme.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

8

Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

9