Moderne hiše, razgibana ali pravilna oblika?

Objavljeno: 03.12.2015

Načrtovanje hiše, Arhitektura in načrtovanje hiše

Prva stvar, ki vpliva na obliko stanovanjskega objekta je okolje. Hiša se mora oblikovno vklapljati v naselje, v katerega je postavljena. Zelo pomembno pa je tudi, da je oblika hiše takšna, da je notranjost uporabna.

Oblika kateregakoli objekta, tudi stanovanjskega, izhaja iz prostorske razporeditve in je posledica uporabnosti prostora. Tako je najprej potrebno razmisliti, katere prostore potrebujemo, tako notranje, kot tudi zunanje in te povezati v smiselno celoto.

Obenem pa se je potrebno zgledovati po okolici, v katero postavljamo objekt. Če hišo gradimo v mestu je ta lahko npr. podobna kocki z ravno streho, če tam podobne oblike že obstajajo.

Oblika objekta je tako posledica večih dejavnikov in ne sme izhajati iz naše osebne želje.


Pogosto pravilne oblike objektov, npr. kockaste hiše z ravno streho, veljajo kot bolj moderne hiše, ki so jih zagotovo narisali arhitekti. Hiše preprostih oblik pa so gradili že naši predniki, te se bile previlni kvadri, z dvokapno streho, brez napuščev ali nadstrškov. Hišo preprostih oblik je enostavneje zgraditi, hkrati pa se zaradi svoje preproste oblike, lažje vklaplja tudi v naselje razgibanih oblik. Prav tako imajo hiše pravilnejših oblik manj toplotnih izgub, saj je ovoj objekta v primerjavi z volumnom minimalen.

Razgibanost Slovenskih hiš je pogosto posledica nepremišljenega tlorisa. To se zgodi takrat, ko tloris prosto raste, najprej postavimo en prostor, temu pa nato na razične strani dodajamo še preostale prostore. Ker smo na začetku pozabili dodati vhod ali shrambo, je ta v obliki izrastka na fasadi. Nato objektu po potrebi dodamo še nadstrešnice in frčade, objekt pa v tlorisu posnema obliko amebe. Komplicirani izrastki podražijo gradnjo, delujejo neugodno na izgled objekta, povečajo pa tudi toplotne izgube. Seveda pa je bolj artikuliran objekt kasneje tudi težje dozidati. Tudi bolj razgiban objekt pa je lahko lep, kadar za njim stoji ideja arhitekta, ki posamezne dele povezuje v celoto.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Zemljišče z urejenim gradbenim dovoljenjem v Izoli

26.09.2019

Koper, Koper

Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

24

Hiša in parcela Dolgo Brdo

03.05.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

3