Kako iz enostanovanjske hiše narediti večstanovanjsko?

Objavljeno: 12.11.2015

Individualna hiša, Dvojček, vrstna hiša, vila blok, Individualna hiša

Pogosto razmišljamo o razdelitvi enodružinske hiše v več stanovanj, kadar v hiši sobiva več generacij. Ali pa se postopek izvede, kadar hočemo del objekta prodati. Če je v eni hiši več gospodinjstev, je to potrebno ustrezno lastniško razdeliti.

V prvem koraku moramo ugotoviti, če je objekt sploh možno razdeliti v več stanovanj. Ustrezno je potrebno preveriti prostorski plan, kjer je zapisano, koliko stanovanjska je lahko hiša na določenem območju. Splošno lahko iz enostanovanjske hiše skoraj vedno ustrezno naredimo dvostanovanjsko, če pa želimo vzpostaviti več kot dva stanovanja, pa je to lahko zelo problematično. Pogosto je na območju enostanovanjskih stavb dovoljena tudi dvostanovanjska, večstanovanjska pa redkeje. Seveda je vedno možno podati vlogo za sprembo prostorskega akta, kar pa je zelo zamudno, naša prošnja pa je lahko tudi zavrnjena.
Neglede na to, koliko stanovanj želimo vzpostaviti iz enodružinske hiše, pa se moramo najprej oglasiti pri arhitektu, ki izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za spemembo namembnosti. Tega kasneje vloži na pristojni upravni enoti. Seveda lahko v postopku naletimo tudi na različne težave, kot opisano v prejšnjem odstavku je lahko namembnost neustrezna, prav tako so lahko neustrezne priključne moči obstoječih priključkov, ni dovolj prostora za parkirna mesta, ipd.
Ko arhitekt opravi svoje delo in pridobi gradbeno dovoljenje, pa je potrebno stavbo vpisati v kataster stavb in podati predlog za vzpostavitev etažne lastnine v zemljiški knjigi. Elaborat za delitev etažne lastnine izdela geodetsko podjetje in ga predloži na geodetsko upravo Republike Slovenije. Z elaboratom etažne lastnine se stavba lastniško razdeli in opredeli, kateri del stavbe je od katerega lastnika.
Geodetske uprava Republike Slovenije pri vpisu etažne lastnine ne preverja, če je bilo v postopku pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vendar je v primeru, da to ni bilo pridobljeno, vaš objekt črna gradnja. Če vas na domu obišče inšpektor lahko vpis etažne lastnine razveljavi.

Če vas zanima več informacij o postopku spremembe enostanovanskega objekta v večstanovanjskega, pa nam lahko pišete na info@coinhab.com.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dvojček v Šentjakobu

11.12.2020

Ljubljana - Bežigrad, Šentjakob

35

Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

3

Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

23