Prenova hiše in vzdrževanje

Objavljeno: 21.11.2017

Načrtovanje hiše, Arhitektura in načrtovanje hiše

Za dolgotrajno in udobno bivanje, so na hiši potrebni določeni popravki in posodobitve, ki pa jih lahko brez pridobitve gradbenega dovoljenja opravimo v okviru vzdrževalnih del.

Tako kot večina materialnih dobrin, so tudi naše hiše izpostavljene staranju. Od vzdrževanja dotrajanih delov je odvisna življenjska doba hiše in kvaliteta bivanja, ki jo nudi. Pogosto se med lastniki nepremičnin pojavlja vprašanje, če je za vzdrževalna dela na objektu potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, zato naj že na začetku izpostavimo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, v kolikor ne posegamo v nosilno konstrukcijo hiše ali korenito spreminjamo izgled.

Zakon o graditvi objektov in Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje določata, da med vzdrževanje objekta sodijo dela, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Pri vzdrževalnih delih ne posegamo v konstrukcijo objekta in k obstoječemu objektu ne dodajamo samostojnih objektov. Po zakonu o graditvi objektov, ko gre za vzdrževanje hiš, ločimo redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.


Kaj sodi med redna vzdrževalna dela?


Da dela na objektu štejemo med redna vzdrževalna dela, moramo izpolnjevati nekaj osnovnih pogojev – da ne posegamo v konstrukcijo in ne spreminjamo velikosti, namembnosti, zunanjega videza in zmogljivosti objekta. Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu. Pri enostanovanjskih hišah so najpogostejša manjša dela, kot na primer pleskanje, zamenjava talnih oblog, zamenjava notranjih vrat, suho montažna dela in izvedba predelnih sten. Med redna vzdrževalna dela spadajo tudi dela na objektu kot na primer obnova fasade, menjava strešne kritine, obnova stavbnega pohištva ali zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij.


Kaj so investicijska vzdrževalna dela?


Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave. Med investicijska dela med drugim spada izvedba notranjih in zunanjih instalacij, ureditev okolice objekta, vgradnja strešnih oken, brez spreminjanja ostrešja.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Vrstne hiše Brinje - Grosuplje

07.05.2021

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

9

Hiša in parcela Dolgo Brdo

03.05.2022

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

3

Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

8