Potres, je moja hiša varna?

Objavljeno: 12.10.2017

Načrtovanje hiše, Arhitektura in načrtovanje hiše

Namen potresno varne gradnje je izgradnja hiše, ki omogoča pravočasen umik v času potresa. Ker je Slovenija država s srednjo potresno dejavnostjo, je dobro poznati vsaj osnove protipotresne gradnje.

Potresi so ena izmed hujših naravnih katastrof, ki neposredno ogrožajo naša bivališča. Ker je Slovenija potresno ogrožena država, je smiselna tudi učinkovita protipotresna gradnja. Čeprav potresi pri nas ne dosegajo velikih vrednosti magnitude, so lahko njihovi učinki dokaj hudi zaradi plitvih žarišč. Pas večje potresne nevarnosti poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugovzhodu države. Potresno varna hiša je zasnovana tako, da ima uporabnik v času potresa, na voljo dovolj časa, da se reši na varno. Napačno zasnovana hiša pa se lahko poruši že ob srednjem potresu. Potresna varnost torej ne pomeni, da se naša hiša ob potresu ne bo poškodovala, ampak bomo imeli dovolj časa za umik na varno.


Zadnja zakonodaja na tem področju je iz leta 2005, ko je bil v Uradnem listu RS objavljen pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, s katerim je Slovenija tudi uradno sprejela evropski standard za potresno odporno gradnjo Eurocode 8.


Kakšna so načela potresno varno gradnje?


Nove zidane stavbe, ki ustrezajo potresno varni gradnji, imajo na določenih razdaljah vertikalne protipotresne vezi. To so armiranobetonske vezi, ki pri potresni obremenitvi preprečujejo, razpad zidanih zidov, oziroma podrtje vogalov. Vertikalne vezi so povezane še z armiranobetonskimi medetažnimi ploščami. Te navpične in vodoravne vezi pri hiši si lahko predstavljamo kot kletko, pri kateri praznine zapolnimo z opeko. Ob tem, da ima hiša kvalitetno zgrajen ovoj, mora imeti dovolj nosilnih elementov v obeh smereh, ki prenašajo horizontalne sile, ki nastajajo pri potresu. Pri enostanovanjskih zidanih hišah so to običajno nosilni zidovi iz zidakov, pri večnadstropnih, pa armiranobetonske stene in okvirji. Pravilno zasnovane lesene hiše so zaradi prožnosti lesa praviloma bolj odporne na potresne obremenitve kot zidane. Pri načrtovanju potresno varne hiše je nujno sodelovanje s statikom, ki bo preračunal dimenzije vseh konstrukcijskih elementov.


Najpogostejši razlogi za poškodbe stavbe ob potresu.


Najpogostejši razlogi za poškodbe ob potresu nastanejo zaradi neustrezno zastavljene konstrukcije stavbe. Temelji, ki ne ustrezajo tlem na katerih je hiša, ne zagotavljajo pravilnega prenosa obremenitev. Neustrezno zasnovana konstrukcija z nosilnimi elementi v eni sami smeri lahko povzroči tudi porušitev hiše. Osnova za določitev ukrepov, potrebnih pri gradnji na potresnih območjih, je statični izračun, zato je lahko razlog za poškodbe tudi gradnja brez ustrezne statične preveritve, ki jo moramo zagotoviti tudi pri prenovi starejših stavb.

Boš gradil/a? Iščeš nepremičnino?

PRIJAVI SE
COINHAB PROJEKTI
Dve dvostanovanjski hiši Črna vas

12.10.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

24

Enota dvojčka na Ilovškem štradonu

29.06.2021

Ljubljana - Vič, Galjevica

9

Dvostanovanjska hiša Črna vas

21.06.2017

Ljubljana - Okolica, LJ-Okolica

8