nepremičnina naprodaj

Za ceno se prijavite

VELIKOST PARCELE 4000 - 4499 m2


638

ogledov

OPIS PROJEKTA/PARCELE
Gradbene parcele za večstanovanjsko gradnjo

Nepozidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 4.168 m² se nahaja v naselju Miklavž na Dravskem polju, približno 5 kilometrov oddaljeno od središča Maribora. Zemljišče se nahaja ob Ptujski cesti (Maribor-Miklavž na Dravskem polju) delno v Mestni občini Maribor in v manjšem delu v Občini Miklavž na Dravskem polju. V naravi se zemljišče nahaja na ravnem terenu in je pravilnih oblik.

Zemljišče je del prostorske enote PPE te 13 SD (stanovanjsko naselje v Tezenski Dobravi), ki se nahaja na območju površin za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Na zemljišču je dopustna gradnja eno, dvo ali večstanovanjskih objektov ter poslovno-stanovanjskih objektov.
Objavljena prodajna cena predstavlja neto vrednost (brez DDV).
Interesente, do vključno 25.1.2021 vabimo k oddaji ponudbe (preko klasične pošte) na nakup stavbnega zemljišča na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Upravljanje in prodaja nepremičnin, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (s pripisom RAZPIS - NE ODPIRAJ).

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.


Slike parcele/projekta so lahko simbolične

ZA VEČ INFORMACIJ JE POTREBNA
NEZAVEZUJOČA PRIJAVA

S prijavo v sistem boste izvedeli več informacij, kot npr:

- kvadraturo stanovanjskih enot,

- opis lokacije projekta ali parcele,

- dodaten opis stanovanjskih enot,

- načrt stanovanjske enote,

- oddaljenost projekta/parcele od javne infrastrukture,

- lokacijo projekta ali parcele.

ZANIMA ME VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU
PRIJAVITE SE

in pridobite več informacij o projektu

COINHAB PROJEKTI
PREBERI O GRADNJI